Affären är en del av Sveaskogs markförsäljningsprogram, ett uppdrag som Sveaskog har fått från riksdagen. Markförsäljningsprogrammet går ut på att stärka det enskilda jord- och skogsbruket. Försäljning av mark ska ske tills tio procent av den areal bolaget hade 2002, vid bolagets bildande, är avyttrad.

– Vi beräknas ha cirka 50 000 hektar mark kvar som vi ska sälja inom ramen för markförsäljningsprogrammet efter innevarande år, tyngdpunkten av försäljningarna kommer att ske i Norrlands inland, säger Björn Larsson biträdande fastighetschef Sveaskog.