Om några år ska den bortglömda och plikttrogna generationen ersättas av 90-talisterna.

Den nya generationens medarbetare beskrivs enligt ledarutvecklaren Emma Pihl som ”den mest underhållskrävande och besvärligaste arbetskraft världen någonsin skådat”. En curlade generationen som är vana att få allting serverat på ett silverfat. En generation som beskrivs som ifrågasättande, otåliga, egoister, osjälvständiga och vars höga löner är deras främsta drivkraft.

Emma skriver i sin bok Så leder du nästa generation att ingenting kommer att vara sig likt på arbetsmarknaden när den curlande generationen har trätt in. Hon skriver vidare att det kommer att uppstå fler kulturchocker på företagen som tillslut kommer att få företagsledarna att fråga sig ”Hur de kan få oss att lugna ner och anpassa oss?”. Svaret är att vi inte kommer att göra det, åtminstone inte helt.

Jag ingår i den så kallade curling generationen. Viktigt för oss är att vi finner en arbetsplats som vi trivs på, där vi ständigt utvecklas och lär oss nya saker i ett högt tempo. Vi är inte besvärliga som Emma menar i sin bok. Vi är bara annorlunda på det sättet att vi ställer andra krav än vad som tidigare har gjorts. Vi bör inte heller tvingas till total kapitulation eftersom det riskerar att släcka glöden i oss och vi är en fantastisk möjlighet om företagsledarna tar tillvara på oss. Låt mig förklara varför.

Många av mina vänner inklusive mig själv har valt utbildningar utifrån vår passion. När ens jobb är ens passion så skapas en inre drivkraft och en hunger efter ständig utveckling. Genom att ungdomar väljer utbildningar utifrån det de har passion för, kommer det även på längre sikt bidra till välmående och ett samhälle vars arbetsplatser kan nå högre kvalitetsnivå. Något som är en till enorm fördel både på lokal, regional samt internationell plan. Vi tänjer på gränserna, vilket oftast kan ses som något negativt. Men vilket det inte alls behöver vara.

Vi kommer mest troligen att vara en utmaning för företagsledare, inte i det avseendet att vi inte kommer utföra våra arbetsuppgifter. Den nya generation som är en produkt av den globala utvecklingen, kommer att förse sin arbetsplats med nya idéer och visa på sakkunskap som företagsledare bör ta tillvara på.

Så, istället för att irritera sig på oss och se oss som ett hinder så bör personer som Emma försöka förstå oss. Vi är drivna individer, högt utbildade och vi vet vad vi söker. För att utvika att det uppstår kulturchock bör företagsledarna samt framtida medarbetarna vara förberedda på att ompröva gamla attityder och arbetssätt. Den nya generationen kräver ett nytt ledarskap som är mer på hugget, tillgänglig och bidrar till individernas utveckling.