För att vara med och konkurrera om beställaren Brandkåren Attundas projekt slog arkitektkontoren ihop sina referensprojekt och kompetenser. Nu har Tirsén & Aili Arkitekter och a och d arkitektkontor tillsammans med WSP vunnit upphandlingen för projektering av Märstas nya brandstation, som ska ligga mellan Märsta och Sigtuna.

Anders Burman, Niklas Granljung, Bengt Aili och Lars Wredendal, representanter från arkitektkontoren, ser fram emot att kunna nyttja spetskompetens från de båda kontoren på bästa sätt.

– Det känns fantastiskt roligt att arbeta tillsammans i det här projektet. Förhoppningsvis blir projektet ännu bättre av samarbetet och vi lär oss alla något nytt. Vi ser gärna att samarbetet mellan arkitektföretagen kan generera fler gemensamma uppdrag i framtiden, säger de i ett pressmeddelande.