Arbetslösheten i länet minskar

Antalet arbetslösa i Norrbotten minskar och Gällivare kommun har lägst arbetslöshet i länet.

12 september 2018 09:09

Arbetslösheten i Norrbotten minskar, i dag har Norrbotten landets tredje lägsta arbetslöshet, tätt bakom Gotland och Västerbotten.

Enligt Arbetsförmedlingen i länet var 7 145 personer inskrivna som arbetslösa under augusti i år, vilket motsvarar 5,7 procent av de arbetslösa i åldrarna 16-64 år. Detta är en minskning från förra årets siffror som låg på 6,3 procent.

– De positiva siffrorna kan till största delen förklaras med stora ersättningsrekryteringar i samband med pågående generationsskifte och en stark tillväxt, säger Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker och fortsätter.

– Generellt för länet, precis som för de flesta län i riket, gäller att fortsätta arbetet med att rusta de grupper som inte är direkt matchningsbara för de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Det lägsta antalet inskrivna arbetslösa i åldern 16-64 år uppmättes i Gällivare med 3,7 procent och den högsta i Haparanda med 10,6 procent.

När det gäller ungdomar i åldrarna 18-24 år fanns den lägsta arbetslösheten i Kiruna med 5,6 procent och den högsta i Haparanda med 17,1 procent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Emma Isberg