I Norrbotten var det i genomsnitt 8 490 arbetslösa personer per månad under 2017, enligt färsk statistik från Arbetsförmedlingen. Det är ungefär 225 färre än under 2016.

Under 2017 var den relativa arbetslösheten i Norrbotten i genomsnitt 6,8 procent i månaden, jämfört med 7,5 procent i riket. 2016 låg arbetslösheten i länet på omkring 7 procent per månad, i riket 7,6 procent.

I december var det 960 av de inskrivna arbetslösa som fick ett arbete. Det är omkring 170 fler än 2016.

– Det är 21 procent fler som fått ett arbete i december jämfört med i fjol. En stor del av dem är utomeuropeiskt födda. Det är bra att de kommer ut i arbete, även om det är subventionerade jobb som till exempel extratjänster i början. Chanserna till ett ordinarie arbete och att de blir kvar ökar väsentligt om man har fått en chans till egenförsörjning och fått in en fot på arbetsmarknaden, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden.

I åldersgruppen 18-24 år fortsätter arbetslösheten också att minska. 1 680 ungdomar var inskrivna som arbetslösa i december, omkring 170 färre än 2016.

– Det är en glädjande utveckling. Det är ett tecken på hur stark konjunkturen är då de inte kommer till oss utan går direkt till en arbetsgivare. Men vi ser att det fortfarande är svårt för såväl ungdomar som för andra som saknar utbildning på minst gymnasial nivå. I gruppen som saknar utbildning på gymnasienivå har arbetslösheten under 2017 legat på cirka 22,5 procent i snitt per månad, vilket kan jämföras med de som har en gymnasial utbildning där den legat på knappt sex procent, säger Daniel Nilsson.

189 personer varslades om uppsägning i Norrbotten i december 2017, jämfört med 37 personer i december 2016. Totalt har närmare 1 370 personer varslats om uppsägning under 2017. Det är drygt 180 fler jämfört med 2016.