Vittjåkk skidanläggning har älskats av många i över 50 år. Nu finns chansen för dig att köpa anläggningen och ta den in i framtiden. Anbud inklusive affärsplan ska vara kommunen tillhanda senast 30 april 2018 skriver arvidsjaur.se.

Naturreservatets har ombildats, mark har införskaffats, detaljplanen är klar och tillstånd från reservatsföreskrifterna och från Natura 2000-bestämmelserna finns på plats.

Detaljplanen möjliggör en utveckling av området med campingstugor, hotell, toppstugor och större husvagnscamping samt en helt ny skidbacke och ny skidlift. Genom detta har kommunen satt upp ramarna och vill nu se kreativa utvecklingsplaner.

Kommunens målbild är en anläggning som tar tillvara områdets möjligheter sommar så väl som vinter. Vi vill se att varumärket Vittjåkk fortsätter bidra till att göra Arvidsjaur till en än mer attraktiv plats att leva och verka i uttrycker sig Arvidsjaurs kommun.

Kommunen ser att framtida exploatör kan vara såväl en lokal som en nationell eller internationell exploatör som visar en övertygande och engagerande plan för anläggningens framtida utveckling.

Frågan om marken är också löst. Kommunen har gjort affärer med Naturvårdsverket och Statens fastighetsverk.

– En del mark köptes i maj i år och ytterligare mark förvärvades i september, sa Britta Lundgren, planingenjör vid Arvidsjaurs kommun till PT i november.

Enligt Lundgren är dörren öppen för att inleda en försäljning av Vittjåkk.

– Vi kommer att lägga ut anläggningen med den mark som köpts under december. Tanken är att en ny ägare ska vara på plats under juni nästa år, fortsatte hon.