Åbergsleden - finaste nyproduktionen 2017

Arkitekturupproret har haft en omröstning om Sveriges finaste nyproduktion 2017. Priset gick till Wiksténs nya hyreshus på Åbergsleden 6. "Riktigt kul", säger Dennis Wikstén.

19 mars 2018 11:17

Arkitekturupproret har ända sedan starten 2014 haft ambitionen att visa på alternativ till fyrkantiga lådor. Gruppen startade på Facebook och upplever att det börjar gå åt rätt håll. Den vill uppmuntra alla som ritar och bygger det som majoriteten uppskattar och efterfrågar.

Efter öppen omröstning, som avslutades i mitten av mars, har den nu listat Sveriges tio finaste nyproduktioner 2017. Totalt inkom 1 115 röster och vinnaren, Wiksténs fastigheter, får ett diplom.

Vinnaren är Åbergsleden 6 i Boden. Huset var en av tolv kandidater som tävlade om priset.

– Det känns jättekul och det är roligt att man uppmärksammar fastigheter som byggs. Vi är själva nöjda med det exteriöra utseendet. Det är även kul att man runt om i Sverige uppskattar att man bygger lite annorlunda. Jag har förstått att man vill lyfta fram byggnader med lite äldre karaktär inte bara glas och betong, säger Dennis Wikstén.

Åbergsleden är ett anrikt bostadsområde sedan början av 1900-talet och skapades för boende till officerare vid artilleriregementet A8. Därav det strama klassiska formspråket, som man velat behålla. Byggkostnaden var 45 miljoner kronor och inuti finns nitton hyreslägenheter. Huset ersätter en äldre nedbrunnen byggnad, men är en total nykonstruktion från grunden. Då bygget blev en succé håller ett likadant hus på att uppföras precis intill.

Arkitekturupproret arbetar för vackrare och trivsammare städer och boendemiljöer, vilket inkluderar vackrare och mer varierad nybyggnation, nyurbant inspirerad stadsplanering, anpassad för skandinaviska förhållanden och att man tar hänsyn till befintligt kulturarv.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström