Det blev sammanlagt drygt 16 år på Arbetsförmedlingen (AF). Boden har alltid varit hennes bas, men hon har jobbat  i olika roller och på olika orter. Hon har alltid trivts med att arbeta med att skapa förutsättningar att få ut människor som saknar jobb på arbetsmarknaden. 

– Det ger tillbaka både glädje och stolthet att göra skillnad. Och att i ledande position till exempel med Boden kommun skapa drygt 100 extra tjänster var obetalbart. Boden låg långt framme i landet. 

När riksdag och regering 2018 tog beslut om budgeten och 3 500 av Arbetsförmedlingens anställda varslades strax efteråt hamnade organisationen i en nedläggningsfas. Ett hot om stängning svävade över Bodenkontoret. 

Artikelbild

| Anki Granström tror mycket på sin innovation och säger att den till och med kan bli en världsnyhet om det vill sig väl, men än så länge är den en affärshemlighet.

Anki Granström hade en del samtal om uppsägningar och omplaceringar och föredrog att ta saker i egna händer för egen del. 

– Jag kände att ska jag någon gång göra något annat så är det nu. 

Hon fyllde 50 år i september, tog tjänstledigt och började inom Försvarsmakten månaden därefter och har startat eget. Hon har en namnidé, men ligger i dialog med bolagsverket om den.

Anki Granström har drivit företag tidigare inom andra branscher innan hon började på förmedlingen. Hennes nya arbetsgivare har godkänt att hon driver sin firma som bisyssla. Hon kommer erbjuda företag och organisationer tjänster inom tre olika spår. 

Ett spår blir att jobba med att stärka uppdragsgivarens varumärke när det kommer till personalförsörjning för att attrahera ny arbetskraft. Det andra spåret handlar om förändringsarbete och utveckling och det tredje om digitalisering. Anki Granström kommer jobba med att överbygga från analogt till digitalt. 

– Ska man förändra, utveckla och digitalisera behöver man börja med människorna. Får man inte med dem får man ingen förändring i verksamheten. Man blir inte mer digital än medarbetarna är. 

Hon har erfarenhet av samtliga spår sedan tiden på AF och säger att hon haft affärsidén en tid. Nu förverkligar hon den och berättar att hon en morgon fick en digital snilleblixt - en innovation som Luleå tekniska universitet nappat på. Hon ska träffa en professor och en verksamhetsutvecklare på universitet under januari månad. 

Anki Granström  tror mycket på sin innovation och säger att den till och med kan bli en världsnyhet om det vill sig väl, men än så länge är den en affärshemlighet.