Var stolta över det norrbottniska köttet

Mindre än en procent av Norrbotten är jordbruksmark. Sedan 1990 har den har minskat med 23 procent, alltså drygt 15 000 fotbollsplaner. Därför är det kanske återigen dags att ta upp en fråga som rör upp åsikter: Köttet, det skriver Andreas Lind i sin senaste krönika.

30 april 2019 15:00

Detta aktualiserades på ett seminarium jag var på häromveckan. På scen tyckte man att det skulle vara mycket mer hållbart om vi bara serverades vegetarisk mat på dagens lunch. Det är en åsikt som jag hört från andra scener när man vill prata hållbarhet. Och det är en åsikt som alltid river ner applåder.

Jag var en av de som inte applåderade. Låt mig förklara varför.

Anledningen till detta är att jag tycker vi gör det alldeles för lätt för oss, när vi säger att allt vegetariskt är bra och allt kött är dåligt. Frågan är mycket mer komplex än så. Och även om det finns anledningar att se över vår konsumtion av kött, vilket står var och en fritt att göra, så bör vi kunna enas om att den kött som produceras med stor fördel bör produceras uppe hos oss.

Jag tänker nu utgå från att vi alla vill ett par två saker: För det första att vi vill att vår mat ska vara så lokalt producerad som möjligt. För det andra att vi ska nyttja marken till det den är bäst lämpad till. Produktion på norrbottnisk mark bör därför ske efter våra givna förutsättningar vad gäller exempelvis säsongslängd, klimat och jordmån.

På vår mark i Norrbotten odlas idag 85 procent så kallat grovfoder. Grovfoder är ingen vidare människoföda, men det är bra mat för nöt och får. Vilket i sin tur gör Norrbotten till en utmärkt plats för djurhållning. Det är en djurhållning att vara stolta över och den ger oss världens miljövänligaste köttproduktion.

Idag kommer dessutom nötkött som produceras i Norrbotten främst från tidigare mjölkproduktion. Detta gör att klimatavtrycket från våra nötkreatur blir än mindre och konkurrenskraften hos våra hårt ansatta mjölkbönder ökar.

Många av de som förespråkar vegetariskt förespråkar dessutom att odlingen ska vara ekologisk. Här kan man ha olika åsikter, men faktum är att det är mycket svårt att få till ekologisk produktion utan stallgödsel. Och stallgödsel förutsätter djurhållning, vilket gör det svårt att bedriva en djurfri växtodling som samtidigt är ekologisk.

Detta är bara några av argumenten till varför jag tycker att vi borde dämpa oss i våra absoluta åsikter och förenklade lösningar. Istället borde vi försöka förstå oss på vad vi faktiskt äter och hur det hela hänger ihop.

Jag har en ny kollega och länets livsmedelsstrategi ”Nära mat” har en ny projektledare, Hulda Wirsén, som sammanfattar det bra: Säger vi ”nej vi ska inte köpa kött” och använder klimatet som anledning, så säger man indirekt att maten som produceras här uppe inte duger.

När jordbruket industrialiserades tog norra Sverige stora smällar. Våra jordbruksföretagare har genom åren fått verka i system som inte är anpassade för oss. Och i vår iver att globaliseras och att köpa den billigaste matkassen, så glömde vi konsumenter länge bort att sätta värde i våra närliggande jordbruksföretagares verklighet och vardag.

Lyckligtvis ser vi ett trendbrott, där vi nu sätter värde i vad vi äter och var detta är producerat. Det skapar bra förutsättningar för ett framtida livskraftigt jordbruksföretagande i Norrbotten, då vi har så mycket att vara stolta över när det gäller vårt jordbruk.

Tyvärr kan vi inte vänta oss att våra liv blir enklare om vi lär oss mer om detta. Men vi kan vänta oss att vårt avtryck på denna planet blir mindre, vår landsbygd blir mer livskraftig och vår självhushållningsgrad ökar. Och vi kan unna oss en riktigt god köttbit utan en missriktad bismak av klimatskam. Om det nu är vårt val.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Lind, näringslivschef Länsstyrelsen