Använder du hashtags i sociala medier? Hashtags uppfanns av Chris Messina i USA som jobbar som social technology expert. Det var han som gjorde den allra första hashtaggen, som var #barcamp, på Twitter redan i augusti 2007.

Underskatta aldrig kraften i en hashtag, en hashtag kan ha enormt stor påverkan och spridning. Ett aktuellt exempel är hashtaggen #metoo som knappast behöver någon mer förklaring.

Vill du sprida en egen hashtag, se till att marknadsföra den i butiken, på kontoret, på mässor eller vid andra tillfällen där du möter din målgrupp. Ge dem möjlighet att använda din hashtag i sina inlägg som relaterar till ditt företag.

Du kan till exempel anordna tävlingar där de tävlande använder din hashtag. Det här är inget nytt men jag ser att här uppe i norr används hashtaggen än så länge sparsamt i kommersiella sammanhang.

Hashtags har organiserat en stor del av den sociala webben vad gäller diskussioner, vilket gör det lätt att gå med i diskussioner och händelser genom att lägga till hashtags som är relevanta för ditt varumärke.

Ett övervakningsverktyg för sociala medier som HootSuite kan hjälpa dig att hitta relevanta hashtags liksom retweets och svara på inlägg under flera hashtags. Använd www.hashatit.com för att söka bland hashtags som relaterar till de du försöker rikta dig till.

Var noga med att inte behandla hashtags på samma sätt i varje kanal. Enligt uppgifter från Buffer har hashtags olika påverkan beroende på socialt nätverk:

• Twitterinlägg med en hashtag genererar 21 procent fler kopplingar än tweets med tre eller fler.

• Instagraminlägg ger mest engagemang med elva hashtags eller fler.

• Facebookinlägg med hashtags fungerar däremot väldigt dåligt.

Att använda för många hashtags på Instagram kan uppfattas som spammigt, se till att dina hashtags är relevanta för dina inlägg.

Om du känner till en kommande händelse som relaterar till ditt företags verksamhet kan du nyttja den för din egen marknadsföring, ju mer riktad en hashtag är desto bättre. De flesta händelser åtföljs av hashtags som du kan haka på. Men kapa inte en hashtag, istället bör du sträva efter att bidra till samtalet på ett meningsfullt och ­naturligt sätt.

Du kan även skapa en hashtag för att starta en community runt din verksamhet. Till exempel, om du driver en handelsträdgård kan du skapa en hashtag som samlar trädgårdsintresserade där du och andra kan bidra med relaterat innehåll under den hashtaggen. På det sättet kan du bygga upp ditt förtroende med tips och råd till en målgrupp som kan bli dina kunder.

Om du ska skapa en egen hashtag, tänk på följande tre saker:

• Den ska vara lätt att komma ihåg.

• Den ska vara unik, kolla att den är ledig.

• Den ska vara relevant.

Tänk också på att inte skapa en hashtag som är för bred, den kan då bli svår att spåra.

Hashtags på Instagram är ofta mer inriktade på ämnen eller beskrivningar medan hashtags på Twitter tenderar att vara mer fokuserade på ett ämne eller konversation. Bli bekant med hur din specifika publik använder sig av hashtags på sina nätverk. Delta sedan i konversationen i enlighet med det.

Finns det då inga risker med att ha egna hashtags? Det finns en risk för företag att använda hashtags om inläggen under din hashtag tenderar att bli negativa, då sprids negativa inlägg genom din hashtag. Möjligheterna med hashtags överväger dock nackdelarna. Hashtags är ett bra verktyg för företag att få spridning på sina inlägg framför allt på Instagram och Twitter, rätt nyttjat är det ett billigt sätt att nå sin målgrupp på.

Lycka till med dina hashtags.