Högt i tak – på riktigt

"Har ni högt till tak på er arbetsplats? Då menar jag inte det fysiska avståndet mellan golv och tak utan stämningen, jargongen – vad som är ok att säga och vad som inte är ok. Är gränsen tydlig?", det skriver Lisa Hedqvist i sin senaste krönika.

5 maj 2019 14:30

Många arbetsplatser säger stolta ”vi har högt till tak” och en del tillägger ännu stoltare ”och långt till dörren”. Men stämmer det – har ni pratat om vad ni menar och hur vet ni att alla delar samma uppfattning? Eller kan ”högt till tak” istället bidra till en arbetsmiljö där människor upplever sig utsatta för kränkande beteenden, kanske till och med mobbning?

Vad är kränkande beteenden och hur uppstår de? Det kan handla om tonfall, ordval eller andra beteenden. Gemensamt är att de skapar en känsla av utanförskap, att inte få vara med i en gemenskap. Det finns inget universalsvar på vad som är kränkande beteenden. Det vi kan göra är att prata om dessa frågor – kommunicera och hålla dem levande på arbetsplatsen. Ge varandra feedback men för att våga ge feedback behövs träning, det är enkelt att säga ”bra jobbat” men om vi behöver ta upp svårare frågor så krävs mod och mogna grupper.

Överallt där människor har med varandra att göra en längre tid uppstår det normer för hur man förväntas bete sig. Ibland är normerna uttalade, ibland uppstår de utan att ha formulerats i ord. Det är lätt att bli blind för sin egen kultur – ”det sitter i väggarna” är ett vanligt uttryck. Men vad betyder det egentligen? Det kan vara ett uttryck för outtalade normer och spelregler – sådant som alla tar för givet och som synliggörs till exempel när en ny medarbetare börjar. Här finns ett ypperligt tillfälle för reflektion och utveckling, om gruppen är mogen, uppmuntrar den nya kollegan och har ett öppet klimat.

Det är viktigt att skapa en robust samarbetskultur, att utveckla en arbetsplats som kan hantera att medarbetare tycker och tänker olika, utan att kränkande beteenden uppstår. Det gäller att uttala det outtalade, skapa tydliga spelregler och våga prata om svåra frågor – innan de hinner gro och bli till stora konflikter. Motiverade medarbetare som får ansvar och som tar sitt ansvar lägger grund för ett bra samarbete. Du som chef och ledare är en nyckelperson i detta arbete, att leda din grupp framåt, att skapa förutsättningar för medarbetare att prata med varandra öppet och ärligt. Men. Chefen kan inte ensam skapa en trygg arbetsmiljö med gemenskap och ”högt till tak”. Här är varje medarbetare en nyckelperson. Du är en nyckelperson. Genom att reflektera över ditt eget beteende och ditt sätt att kommunicera så bidrar du till hur arbetsmiljön formas på din arbetsplats.

Du kan inleda varje dag med en enkel fråga som kommer att göra skillnad för er gemensamma arbetsmiljö ”Vill jag vara min egen kollega i dag? Hur ska jag kommunicera och bemöta mina kollegor för att vara min egen bästa kollega?” Det är i ordet ”Tillsammans” som vi når resultat. Tillsammans har vi förutsättningar för att skapa en trygg och trivsam arbetsmiljö – med högt till tak på riktigt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Hedqvist, organisationskonsult, Ericson & Hjelte AB