"Väx med dina hållbarhetsinsatser"

De flesta företag vill ha fler, mer lojala kunder och en ökad omsättning. Vägarna dit kan vara många och allt fler förstår att ett utvecklat hållbarhetsarbete är en del i ekvationen. Kanske är du en av de som arbetar hållbart, men som inte sett de ekonomiska resultaten än?

Krönika 23 november 2022 16:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett svar varför hållbarhetsarbetet inte gett lönsamhet är för att människor är lata och själviska. Vi gör de val som vi anser är enkla och bäst för oss. Ditt erbjudande kan vara det mest hållbara på marknaden och ändå bli bortvalt om det finns något som hindrar kunden att köpa det. Överväger motståndet nyttan för kunden blir du bortvald. Därför gäller det att inte glömma kunden och dennes behov vid utformning av ditt hållbara erbjudande. Är det hållbara erbjudandet för besvärligt, otydligt eller olönsamt kommer kunden att välja bort det. 

 

När vi på Tailorbird arbetar med våra kunder designar vi erbjudandet med utgångspunkt från kundens behov, och sedan ser vi till att behovet tillgodoses på ett hållbart sätt. Vår erfarenhet är att det affärsmässiga resultatet blir bättre om insatserna prioriteras utifrån kundens behov än om insatser väljs enbart baserat på att de är hållbara. Att utgå från kunden leder till erbjudanden som har fler fördelar än enbart hållbarhetsprestanda, vilket ger bättre förutsättningar för att bli vald och successivt växa. 

 

För att få fler att välja ditt hållbara erbjudande behöver du ta reda på vad det är som hindrar olika kundgrupper från att välja det idag och eliminera dessa hinder. 

Om du utvecklar ditt hållbara erbjudande för att uppfylla fler människors behov kommer du bli vald oftare. För varför ska inte det hållbara alternativet också var mest tillgängligt, snyggast, ha hög prestanda och vara prisvärt? 

 

När du utvecklat ditt erbjudande behöver du se till att kunderna känner till fördelarna med erbjudandet. Kunden har troligen inte samma kunskap kring produkten som du och kan därför ha svårt att se hur ditt erbjudande särskiljer sig mot konkurrenternas. För att bli vald måste kunden förstå att du är ett bättre val, både för dem personligen och ur ett hållbarhetsperspektiv.

 

Att växa med hjälp av sitt hållbarhetsarbete handlar om att göra det enkelt för kunden att göra det hållbara valet. Så ta en titt på ditt erbjudande, kan du uppfylla kundens behov på ett mer hållbart sätt? Och kan du göra det enklare för kunderna att välja det erbjudandet?


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa