"It’s a numbers game – så övertygar man en affärsängel"

Som nystartat bolag kan det ibland ta några år innan man börjar generera intäkter på allvar. Här gäller det att övertyga investeraren om att det kommer intäkter på sikt. Med en säljande charm kanske företagaren kan lyckas övertyga, men fakta är väldigt värdefull. Det gäller att redan från start samla på sig och analysera fakta.

Krönika 10 mars 2022 09:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mina krönikor har genom åren innehållit ett ganska tydligt inslag av ”lärande” snarare än en chans att basunera ut det fria ordet och det gäller även denna krönika. Tidigare har jag beskrivit hur vi affärsänglar kan värdera ett bolag vilket jag nu tänkte spinna vidare på. En affärsängel går ju in i bolags tidiga faser när man precis håller på att bygga upp sin verksamhet eller möjligen kommit några första stapplande steg på vägen. 

En investering i denna tidiga fas görs i princip aldrig för att affärsängeln tror på avkastning från kommande vinster utan snarare för att man ser en möjlighet att investera till en värdering som inom några år kommer öka när man sedan säljer vidare sina aktier. Pengarna man investerar ska alltså hjälpa till att öka värdet på bolaget så pass mycket att någon mer bemedlad investerare i sin tur vill köpa aktierna.

 

Frågan är då hur man kan öka värdet i denna tidiga fas? Som nystartat bolag kan det ibland ta några år innan man börjar generera intäkter på allvar. Man kanske behöver utveckla sin programvara, bygga sin första fungerande prototyp eller få första leveranserna från sin tillverkare. Man kanske har ansökt om patent eller mönsterskydd som initialt kostar en hel del pengar. Allt detta är bara upparbetade kostnader och det är först när dessa kostnader kan omsättas till kundintäkter som bolaget på allvar kan visa på värdeökning. Och vem vill investera i bara kostnader? Här gäller det alltså att övertyga investeraren att det kommer intäkter på sikt.  

 

Med en säljande charm kanske man lyckas övertyga men kan man ändå basera det på någon slags fakta så är det väldigt värdefullt. Så här gäller det att redan från start samla på sig och analysera just fakta, ofta i form av siffror och nyckeltal.  

Det kan till exempel vara antal som anmält sig till en tjänst, antal som laddat ned appen, hur många som interagerar på sociala media, hur högt man rankar på Google etc. Ännu intressantare blir det när man har börjat göra de första försäljningarna. Då kan man mäta kostnad att få in en kund, antal användare som går över från gratis till betalversion, hur många som köper efter en annonsering etc.

 

Ett exempel. Vi säljer en prenumerationstjänst som kostar 200 kr/månad med 12 månaders bindningstid. Då vet vi att varje kund inbringar minst 2 400 kr. Samtidigt vet vi att vår annonsering på Google ger oss i snitt 10 nya kunder varje gång. Annonsen kostar 5 000 kr. Med den matematiken får vi in 24 000 kr och för detta betalar vi 5 000 kr. Med andra ord, för varje krona man stoppar in i marknadsföring så genereras 4,8 kr i intäkter.  

Kan man visa detta för en investerare så är det naturligtvis en stor styrka. Om man söker 500 000 kr för att utveckla bolaget och dessa ska gå till just marknadsföring så kan man argumentera för att dessa 500 000 kr genererar intäkter på 2,4 miljoner kronor. Investeraren ser direkt vilken nytta investeringen gör och det blir även tydligt att bolagets värdering därmed ökas.  

 

Tricket är alltså att mäta viktiga nyckeltal och hela tiden jobba på att förbättra dem. Intressanta nyckeltal ger intresserade investerare. Med andra ord, Its a numbers game.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa