"Hur står vi rustade inför framtiden?"

Alla branscher växer och bristen på personal och kompetens är redan stor. Med de nya etableringarna och den gröna omställningen kommer detta att accelerera. Målet och fokus är att attrahera fler människor att flytta hit, 100 000 invånare i Luleå 2040, men detta kommer inte att räcka och det kommer ta lång tid.

Krönika 3 maj 2022 12:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mer fokus och investeringar måste läggas på att automatisera och digitalisera. Detta gäller inte bara industrins produktionssystem och processer utan alla processer inom företaget och de offentliga verksamheterna.

Det kan vid en första tanke kännas både abstrakt och skrämmande att öka digitaliseringen i ett företag som länge förlitat sig på manuella processer och handhavanden. Många gånger möter man även en rädsla över att medarbetare ska känna sig överflödiga och i förlängningen en rädsla över att förlora arbetstillfällen. Historien säger absolut inte allt men vid alla tidigare industriella reformer har antalet arbetstagare ökat liksom arbetsgivarnas beroende av kompetens. Däremot kan det ligga i farans riktning att verksamheter och organisationer som av olika anledningar inte digitaliserar i tillräckligt hög takt och omfattning marginaliseras och tappar relevans. 

 

En framgångsrik digitalisering har mycket mindre med IT att göra än vad man kan tro. Vi har genomfört ett antal större digitaliserings- och automatiseringstransformationer och 80 procent av tiden (och kostnaden) var verksamhetsutveckling – kartlägga, dokumentera nuvarande processer, designa nya effektivare processer, införande, utbildning samt ledning och styrning. Sen kom inköp och implementering av rätt IT-verktyg, vare sig det var ett stödsystem, automatiseringsrobot eller mer avancerad AI-lösning. 

 

Digitalisering och automatisering är inte komplext, det mest komplexa är att få ordning på sina manuella processer. Verksamhetskunskapen är i alla fall central och en lika viktig komponent som kunskapen att veta vilka metoder och verktyg som löser det behov man har valt att angripa. Det innebär att samverkan och dialog kommer vara nyckelfaktorer för att lyckas med digitaliseringsprojekt. Teknologin finns tillgänglig och i Luleå finns det idag många kompetenta partners, både för teknologin och om man behöver processkartläggning och utveckling.

 

Budskapet är därför att alla företag i alla storlekar och branscher, kan och bör starta nu. Potentialen kan vara signifikant, med produktivitetshöjningar på 10-30 procent på relativt kort tid.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa