Krönika: "Årstiden för årsstämmor närmar sig"

För företagare och föreningsaktiva närmar sig tiden för årsstämmor. Stämmors genomförande omfattas av en rad formaliafrågor som blivit än mer aktuella under pandemin.

Krönika 9 mars 2022 09:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid årsskiftet, när pandemin tog ny fart genom omikron-varianten, var det många bolag med spritt ägande som uttryckte oro för hur genomförandet av stämmor skulle ske på ett smittsäkert sätt. En tillfällig lag som under pandemin har gjort det möjligt att genomföra stämmor utan fysiskt deltagande, trots avsaknad av stöd i bolagsordning eller stadgar, upphörde att gälla den 1 januari i år. Efter kritik från näringslivet återinfördes den tillfälliga lagen från och med den 1 mars till och med den 31 december. Således kan även årets stämmor genomföras helt utan fysisk närvaro.   

 

Nu när restriktionerna har upphört finns det goda argument för att, trots de flexibla lösningar som den tillfälliga lagen erbjuder, kalla till fysiska stämmor med hänsyn till ägarnas eller medlemmarnas insyn och engagemang. Att enbart nyttja poströstning eller poströstning i kombination med digital närvaro är förvisso smittsäkert, men alternativet framstår som mer demokratiskt. Utgångspunkten är att stämma ska genomföras på orten för styrelsens säte. 

Så länge stämman genomförs på den orten med möjlighet till fysisk närvaro finns det inget som hindrar styrelsen från att även erbjuda möjlighet att närvara via exempelvis videolänk. Viktigt är då att kunna säkerställa identiteten på de som närvarar digitalt och att röstningen kan ske på ett betryggande och korrekt sätt. Det finns leverantörer som erbjuder säkra digitala sätt att genomföra omröstningar. Denna möjlighet är bra att känna till och kan vara en lösning för exempelvis de medlemmar i en bostadsrättsförening som känner oro inför att samlas många i en inomhuslokal.   

 

Det är bra att regeringen genom den tillfälliga lagen nu återigen möjliggör fler och mer flexibla sätt att genomföra stämmor. Lagstiftningen är dock avsedd att vara tillfällig. Det kan då vara bra att känna till att aktiebolag alltid har möjlighet att i bolagsordningen ange att styrelsen kan besluta att en stämma ska genomföras med poströstning.

Det är även möjligt för en ekonomisk förening (dock inte bostadsrättsföreningar) att ha motsvarande bestämmelse i stadgarna. Det kan antas att den möjligheten framgent kommer att nyttjas i större utsträckning än tidigare, efter en lång period där vi blivit medvetna om vilka praktiska bekymmer som kan uppkomma i samband med genomförandet av stämmor under pandemin. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa