Norrbottens Affärer - Ansvarig utgivare

Vi bevakar näringslivet i Norrbotten dygnet runt, varje dag, året om. Vi är på plats där det händer och lyfter goda nyheter för just din bransch.

Ansvarig utgivare: 
Elin Emborg (elin.emborg@norrmedia.se)

Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.

Vad innebär meddelarskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).