Fisketillsynssamordnare

Fisketillsynssamordnare

Samordnare Luleå
Ort: Luleå
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Yrkestitel:Samordnare
Publicerad:2022-09-20
Sista ansökningsdag:2022-10-04

Fisketillsynssamordnare

Rollen innebär att ansvara för att samordna och bedriva fisketillsyn i länets vatten. Fokus ligger på länets vildlaxälvar och kustområde men kan också komma att omfatta verksamhet i fjällområdet.

Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Norrbotten

Om arbetsplatsen
Vill du arbeta på en av länets mest spännande arbetsplatser?

Länsstyrelsen arbetar för att Norrbotten ska utvecklas. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett myndighetsutövning, utveckling, förvaltning och samordning av länets olika intressen inom många områden. Det vi gör skapar samhällsnytta, och vi ser till att nationella mål och beslut får genomslag i länet. Vi har stor kunskap och många specialister. Vi kan och förstår Norrbottens olika intressen. Med vår bredd och sakkunskap kan vi göra samlade bedömningar för Norrbottens bästa. Tillsammans gör vi skillnad genom att bidra till en hållbar utveckling.

Som medarbetare på Länsstyrelsen kan vi erbjuda dig:
• meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter,
• möjlighet att bidra till samhällsnytta,
• kompetenta och engagerade kollegor,
• goda utvecklingsmöjligheter och en hållbar arbetsmiljö,
• individanpassade anställningsvillkor, möjlighet till distansarbete och hälsofrämjande aktiviteter.

Länsstyrelsen har ett flertal ansvarsområden inom fiskeförvaltning, bland annat tillståndsärenden för yrkesfiske, fisketillsyn samt utredningar och uppdrag för att öka kunskapsläget och följa upp tillståndet för länets fiskbestånd. Fiskeenheten strävar efter att uppnå ett långsiktigt hållbart nyttjande av våra fiskresurser och verksamheten omfattar myndighetsutövande i en mängd olika ärenden rörande yrkesfiske, fiskevård och fritidsfiske. Fiskeförvaltningsgruppen ansvarar för förvaltningen av de statliga vattnen ovan odlingsgränsen.

Inom fiskeenheten arbetar vi i nära dialog med varandra och då arbetsbelastningen inom de olika delverksamheterna varierar över året, behöver man vara flexibel och beredd att hjälpa och stödja varandra med alla de arbetsuppgifter och uppdrag som behöver utföras. Vi har ett prestigelöst och lösningsfokuserat förhållningssätt, vilket underlättar fördelningen av det gemensamma arbetet.

I fiskeenheten ingår även fiskeutredningsgruppen som utför uppdrag åt SLU, arbetar med EU-projekt kopplat till fisk samt jobbar med sakkunniguppdrag. Vi samarbetar både inom enheten och med andra enheter inom myndigheten.

Vi är i dagsläget 10 medarbetare i enheten.

Arbetsuppgifter
Rollen innebär att ansvara för att samordna och bedriva fisketillsyn i länets vatten. Fokus ligger på länets vildlaxälvar och kustområde men kan också komma att omfatta verksamhet i fjällområdet. Rollen innebär både operativt tillsynsarbete i fält och att medverka i och driva samordning och utveckling av den tillsynsverksamhet som länsstyrelsen har ansvar för. I rollen ingår också att planera och medverka i fisketillsynsutbildningar och utfärdande av förordnanden till fisketillsynspersoner.
Viktiga delar i tillsynsarbetet är kommunikation och information gentemot fiskare, frivilliga fisketillsynsmän, olika intressentgrupper och berörda myndigheter vilket kräver god kommunikativ förmåga och att du känner dig trygg i att hantera allehanda fiskefrågor.
Du bör ha möjlighet till resor och övernattning på annan ort då detta är en stor del av din vardag under perioder.
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med kollegor på fiskeenheten men innebär också omfattande externa kontakter och samarbete med frivilliga fisketillsynsmän, fiskeförvaltande organisationer och andra myndigheter.

Arbetet innebär att du:
• Kontrollerar att fiskeregler efterlevs i vatten där länsstyrelsen har ansvar för fisketillsynen
• Medverkar i planering och utförande av den fisketillsyn som utförs gemensamt av Finland och Sverige i gränsälven
• Medverkar och driver utveckling och samordning av fisketillsynsverksamheten vilket även omfattar frivilliga fisketillsynsmän och kontakter med andra myndigheter
• Medverkar vid utformning och spridning av information om regler till fiskare
• Arbetar förebyggande mot fiskebrott
• Medverkar i planeringen och genomförande av fisketillsynsutbildningar tillsammans med kollegor på fiskeenheten

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Avslutad gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning och- eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig,
• god kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt på svenska och engelska,
• erfarenhet av professionellt eller ideellt arbete inom fiskeförvaltning,
• god administrativ förmåga,
• körkort för bil.

Som person har du god social kompetens och samarbetsförmåga samt trivs med att arbeta i grupp för att lösa problem. Du är van att arbeta självständigt och ta egna initiativ och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet. Vidare har du ett ordningssinne och är ansvarstagande.

Det är en fördel om du har:
• erfarenhet av fisketillsyn eller annat arbete inom fiskeförvaltning,
• erfarenhet från annan vakt-, ordnings- eller informationsverksamhet,
• båt- och fältvana,
• kunskaper i finska språket och lokalkännedom i Tornedalen,
• erfarenhet av arbete på statlig myndighet eller kommunal verksamhet.

Tjänstens innehåll kan komma att förändras utifrån verksamhetens behov.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Då vissa tjänster hos Länsstyrelsen i Norrbotten ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning behöva genomgå en säkerhetsprövning som bland annat innebär samtal och registerkontroll. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Anställningens omfattning
100% Tillsvidare.

Ansökan
Referensnummer:   112-11687-22

Lön
Löneform: Månadslön.

Övrigt
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.

I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Välkommen med din ansökan!


Kontakt

Marita Thelin, Enhetschef
avd. Miljö
Saco och ST

Dela