De ska säkra kompetensförsörjningen

Tillsammans ska 15 utvalda företagsledare ta fram receptet som ska framtidssäkra kompetensförsörjningen i regionen. Resultatet ska bli en manual som är applicerbar hos alla företag, oavsett bransch. "Jättespännande och viktigt", säger Maria Söderberg, processledare.

Luleå 24 september 2020 16:15

Det har gått två år sedan idén tog form i branschrådet för kompetensförsörjning. På tapeten då var frågan om hur man skulle lösa kompetensförsörjningen i regionen.  

– Vi pratade om att man bör ta fram smarta system för dels employer branding, alltså hur vi uppfattas som företag, och dels för rekrytering och hela den processen. Jag tänkte då att vi skulle kunna starta ett projekt där vi tar fram en generell modell som vi sedan kunde sprida till olika företag, berättar Keith Sivenbring, processledare för programmet Framtidssäkrad kompetensförsörjning.

 

Dåvarande Luleå näringsliv tog på sig uppdraget att lösa finansiering av projektet. Och nu har Luleå business region dragit igång pilotprojektet, som finansieras med stöd av Tillväxtverket och Luleå kommun. Processledare är Keith Sivenbring, och Maria Söderberg. Tillsammans med 15 utvalda företagsledare, som alla är verksamma i Luleå men kommer från vitt skilda branscher, ska de nu jobba fram den manual som efterfrågats.

– Vi kommer att träffas vid fyra tillfällen och utbyta erfarenheter inom allt som rör kompetensförsörjning. Utöver träffarna kommer jag och Keith åka ut och möta deltagarna på deras företag, säger Maria Söderberg.

Upplägget för projektet är unikt så till vida att alla deltagare tillsammans utbildar och drar lärdom av varandra.  

– Målet är att vi ska skapa en hållbar modell som ska fungera långsiktigt. Slår modellen igenom kan den appliceras på flera ställen i länet – och till och med nationellt. Att hitta rätt kompetens är en jätteviktig fråga som vi alla brottas med, säger Ulrica Magnusson, projektkoordinator vid Luleå business region.

 

Maria Söderberg har arbetat med rekrytering sedan 2004. Hon berättar att rekryteringsprocessen förändrats över tid.

– Det finns så mycket man måste titta på för att lyckas attrahera kandidater och bli en växande organisation i dag. Kandidater väljer i större utsträckning efter vad det finns för värdegrunder och vem som blir den framtida chefen. Man tar till och med referenser på sin framtida chef, säger hon.

Keith Sivenbring jobbar till vardags med att hjälpa företag att bygga upp stark employer branding. Det handlar om allt ifrån ledarskap till teambuilding, varumärken och värdegrunder.

– Om jag tar ett vanligt förekommande exempel så är det att ledningen i ett företag tar fram en värdegrund men glömmer att förankra denna hos medarbetarna. Man frågar inte de anställda vad värdegrunden betyder för dem, på individnivå. Det här processar vi djupt med deltagarna i projektet, säger han och fortsätter:– Under morgonen har vi pratat om vikten av att ge människor beröm och tryggheten som det skapar. Det är grunden för goda relationer, man vill bli sedd och bekräftad.  

 

En av deltagarna är Monika Nordqvist, affärsområdeschef vid Eurofins i Luleå. Företaget är ett av världens största kommersiella labb och största utmaningen med verksamheten i Luleå är att hitta rätt kompetens.

– Vi ser många fördelar med att finnas här, men eftersom vi inte har något universitet som stödjer den kompetens vi efterfrågar så måste vi vända oss till universitet på andra orter. Och då gäller det inte bara att få kandidaterna att vilja jobba hos oss utan även att flytta hit upp, säger hon.

Mikael Nilsson, vd vid teknikkonsultföretaget Relitor engineering, är en annan deltagare.

– Eftersom vi säljer kompetens som konsulter är den här frågan jätteviktig för oss. Vi försöker blanda erfaren kompetens med ny. Att rekrytera erfarna som varit med i branschen ett tag är inte så enkelt. Jag tycker det är jätteintressant att få vara med i projektet och dela med mig av egna erfarenheter samtidigt som jag får höra om andras tips och upplevelser.

Vad hoppas ni ta med er härifrån?

– Jag ser fram emot att jobba med medarbetarlivscykeln. Få tips och råd kring från hur man attraherar till att avsluta en anställning, säger Mikael Nilsson.

– Det är en sak att attrahera och rekrytera rätt. Men sen då? Du vill ha kvar kompetensen, få dem att utvecklas och trivas. Inte bara på jobbet utan i regionen. Jag hoppas att vi tillsammans kan erbjuda utvecklingsmöjligheter för de anställda och dela med oss av kompetensen. Nyttja resurser tillsammans, säger Monika Nordqvist.

 

Projektet pågår fram till årsskiftet för att sedan utvärderas. Förhoppningen är att arbetet ska leda till ökad tillväxt.

– Det är roligt att jobba med sin egen utveckling. Vi ska hitta positiva lösningar som tillför positiva saker som kan få företagen att växa, säger Keith Sivenbring.

Programinnehåll

Nulägesanalys.

Medarbetarstrategi och strategi för kompetensförsörjning.

Employer branding: företagets varumärke som attraktiv arbetsgivare, nyttoeffekter med att arbeta på företaget.

Rekrytering: kravprofil, annonsering, urval, intervju.

Erfarenhetsutbyte mellan deltagande företag.

Inspirationsföreläsningar.

Nätverk för framtida affärer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sabina Nilsson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Luleå

Padelfebern sprider sig – här planeras ny bana

Norrbotten

Norra Skog säljer skogsinnehav på 40 000 hektar

Skola och utbildning

LTU startar ny utbildning inom tillämpad AI

Luleå

Lindbäcks vill bygga bostäder på Klintbacken

Nyetableringar

Nytt byggföretag startar i Jokkmokk

Visa fler