Stort intresse för solpaneler i länet

Fem byar i Norrbotten har ingått i ett projekt för att kartlägga intresset för nya energilösningar. Och det verkar stort.

Korpilombolo 29 november 2019 19:34

I Korpilombolo med omnejd har Peter Eriksson, som arbetar med projektet Leco, Local energy communities,  träffat 150 personer. Fler än en tredjedel, ungefär 60 personer, har visat intresse för att börja producera egen el.

– Jag är positivt överraskad över att så många är intresserade. Det som är största hindret är nog att det finns lite osäkerhet kring framtiden. Men samtidigt är förutsättningarna goda i dag, så det går att få en gynnsam start, säger han.

Projektet har också tittat på intresset för energieffektiviseringar, så som tilläggsisolering.

– Det är några som har funderat på det, men den det stora intresset har varit just för att börja producera egen el, säger Peter Eriksson.

I Leco-projektet ingår också byarna Purkijaur, Hakkas, Vuollerim och Porjus. Under kommande vecka ska deltagarna träffas och titta på hur en fortsättning kan se ut.

– Det skulle säkert gå att hitta minst lika mycket intresse till i övriga kommunen. Jag har haft folk som har ringt mig från Pajala och Saittarova som har varit intresserade av att skaffa en solcellsanläggning. Det minsta jag hoppas att vi ska kunna göra är att hjälpa folk att ta in offerter på anläggningar från olika företag.

Under torsdagskvällen hölls ett seminarium i Korpilombolo där två företag berättade om dels kooperativt ägd vindkraft, och om möjligheterna till egen solel.

– Samhället går ju mot att bli mer och mer elberoende, jag tror att det kommer att finnas ett behov av sådan produktion, säger Peter Eriksson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans L Olofsson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Vindkraft

Vindkraften blåser på i Markbygden

Överkalix kommun

Rådet känner oro trots ja till vindkraftspark

Masugnsbyn

Planerna på vindkraft i Masugnsbyn läggs ner

Nyetableringar

Nystartat byggföretag i Pajala

Nyetableringar

Pajala får nytt företag i entreprenadbranschen

Visa fler