Global talangportal ska bidra till en grönare framtid

Några av de största industriföretagen i den gröna nyindustrialiseringen lanserar plattformen "MindDig". Syftet är att lättare få tag på den kompetens som behövs för att förverkliga en fossilfri framtid.

Norrbotten 2 december 2021 09:00

H2 Green steel, LKAB, SSAB, Northvolt, Vattenfall, Boliden, Mobilaris, Skellefteå kraft och Luleå tekniska universitet är några av de stora aktörer som tillsammans lanserar en global rekryteringsplattform för att attrahera spetskompetens. Man gör det på engelska då många av de tilltänkta talangerna finns utanför Sveriges gränser. MindDig är en digital plattform skapad för att locka världens bästa talanger till regionen för att förverkliga en fossilfri framtid.

I och med de stora investeringarna i norr kommer företagen att behöva anställa mer än 25 000 personer inom fem år. Att detta lyckas är avgörande för att Sverige och Europa ska kunna uppnå sina klimatmål, menar entreprenören Markus Gustafsson i ett pressmeddelande. I nära samarbete med industriföretagen har MindDig utvecklats av honom och Chana Svensson, jurist och entreprenör inom green tech från USA, som flyttade till Sverige och själv har gjort resan som MindDig och T25-företagen nu vill inspirera 25 000 andra att göra.

Förutom de stora företagen finns också två kommuner med vid lanseringen, Boden och Umeå. Boden får därmed chansen att profilera och visa upp sig då alla talanger förutom att jobba också ska bo och leva någonstans. Här kommer Boden att locka med sitt #Närhetsliv och allt annat som nu händer i Boden.

– När vi fick frågan av Markus Gustafsson i våras tyckte vi det lät det spännande och hakade givetvis på. För oss handlar det om en hel samhällsomställning där vi Boden är på väg in en ny oerhört spännande tillväxtfas. Kompetensförsörjningen är en nyckelfråga även här och vi ser MindDig som en smart möjlighet att möta upp delar av det behovet, säger Claes Nordmark, kommunalråd i Boden.

MindDig utgår ifrån de talanger man vill attrahera och ställer sig frågan: Vad lockar en människa att flytta till en helt ny plats, kanske i ett annat land?

– Det handlar inte bara om jobb. Människor vill vara en del av någonting större, något meningsfullt. Och vi erbjuder alla att vara en del av denna historiska satsning som fundamentalt förändrar hur vi formar vår framtid. Möjligheten finns nu att komma hit och göra jobbet här, i ett av världens lyckligaste länder, säger Chana Svensson.

Omfattande rekrytering i norr innebär också en stor ökning av invånare och jobb inom industrin skapar i sin tur nya arbetstillfällen inom allt från besöksnäring till samhällsservice.

– Vi konkurrerar inte längre om den kompetens som finns i norra Sverige, eller ens Norden. Vi måste konkurrera med de mest attraktiva platserna globalt. Och för att lyckas måste vi arbeta tillsammans och visa talangerna i världen varför den här platsen är en av de absolut bästa att arbeta, leva och bo på för familjer, och framförallt kvinnor, säger Grete Solvang Stoltz, hr- och hållbarhetsdirektör på LKAB.

Företagen i samarbetet har också kommit överens om att bjuda in personer som inte gått hela vägen i sina rekryteringsprocesser till MindDig så att de kan komma i kontakt med andra företag i regionen – en unik ide som går under benämningen ”Talent Recirculation”.

– Om en person söker jobb i norra Sverige och är intresserad av att flytta hit så vill vi ta tillvara på dem även om den första tjänst de söker inte matchar. Det finns gott om potentiella arbetsgivare i regionen och alla som vill vara en del av den gröna industrirevolutionen är välkomna till MindDig, säger Markus Gustafsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa