Handel – det handlar om säkerhet

Oavsett om vi anser oss ha råd att handla eller om vi befinner oss i en situation där inköp känns avlägsna så tar vi för givet att möjligheten alltid finns där. Behöver vi en liter mjölk, några morötter, flingor eller kanske en dagstidning så räknar vi med att kunna glida in på närmsta försäljningsställe och, om ekonomin tillåter, vandra ut med de inköpta varorna några minuter senare.

Krönika 22 november 2021 08:53
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men hur säkra kan vi vara på att verkligen kunna genomföra det tänkta köpet?

Under det senaste året har det genom ett antal större dataintrång blivit uppenbart att vi inte kan ta handeln för givet. Stora nationella kedjor har under det senaste året drabbats av intrång som lett till nedstängningar med stora ekonomiska förluster som en självklar följd. Under dessa intrång har vi som konsumenter inte haft möjligheten att köpa den önskade litern mjölk, en ny frysbox eller vad det kan ha varit som vi var i akut behov av just då och där. 

Känslan av att inte ha möjlighet att göra ett enkelt köp på grund av att någon utifrån tagit kontrollen över handelsplatsen är olustig och på gränsen till skrämmande. Även om det i de här fallen har funnits andra platser att vända sig till och de önskade köpen troligen inte varit av livsuppehållande karaktär. Men vad händer om flera handlare drabbas samtidigt? Eller om attackerna riktas mot verksamheter som inte har finansiella muskler att klara några dagars stillestånd utan försäljning?

Många känner sig säkert trygga i att den här typen av intrång inte kommer riktas mot dem utan bara mot stora organisationer och företag där det finns stora pengar att hämta i form av lösensummor. Jag vill då påminna om att en 12-åring nyligen lyckades genomföra en överbelastningsattack mot en region, där en del av personalen fick problem med att logga in i systemen och även regionens hemsida låg nere långa perioder. Kostnaden för hackaren låg på blygsamma 340 kronor och kostnaden för regionen uppskattades till cirka 1,5 miljoner kronor.

Om stora företag som med all säkerhet investerar i att vara väl förberedda för dataintrång av olika slag ändå drabbas finns det en uppenbar risk att även mindre butiker kan få stora problem vid en enkel attack. 

Så för att vi ska kunna räkna med framtida inköp hoppas jag att alla som verkar inom handeln sätter upp en säkerhetsplan som inte bara hanterar fysiska intrång utan även tar höjd för digitala illgärningar och minimerar ofrivilliga nedstängningar. 

Det kanske inte går att skydda sig mot allt, men det går att ha en plan för mycket.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa