Drömbesked om Kaunis irons miljötillstånd

Mycket tyder på att de två separata processerna – dels om att dra tillbaka miljötillståndet, dels om ett nytt, kan slås samman.

Pajala kommun 14 november 2019 08:59

På mark- och miljödomstolens bord ligger i dag två ärenden som handlar om gruvbolaget Kaunis irons miljötillstånd. Det första inkom i juni 2018, när Naturvårdsverket begärde att det nu gällande tillståndet skulle återkallas med hänvisning till att det är för otydligt, och det andra inkom i somras, när Kaunis iron ansökte om ett nytt tillstånd, som ska ta vid efter det nuvarande.

För gruvbolaget har det inneburit en osäkerhet. Om det gällande miljötillståndet återkallas måste verksamheten stoppas tills ett nytt finns på plats. Men efter ett möte med Naturvårdsverket kan en annan lösning ha hittats.

– Vi tycker inte att det är rimligt att de här ärendena hanteras separat i kronologisk ordning. Det rimliga ur ett kostnads- och resursperspektiv är en samordnad prövning. Dessutom finns ju en risk att vårt befintliga tillstånd skulle återkallas, samtidigt som vi planerar att lämna det för ett nytt, säger Klas Dagertun.

Det skulle i så fall innebära att ärendena avgörs samtidigt, och risken för ett stopp för verksamheten försvinner.

– Naturvårdsverket förstår varför och ser logiken i det. Nu har vi skickat in en skrivelse till mark- och miljödomstolen om det, och så länge vi är överens tror jag inte att domstolen ska se några hinder.

Vad betyder det för Kaunis iron?

– Det är en väldigt, väldigt positiv händelseutveckling för oss. Det ger oss mycket större trygghet, det blir lättare att planera långsiktigt och attrahera kapital för vidare investeringar, säger Klas Dagertun.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans L Olofsson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Pajala

Kengis ett paradis för forsfiske

Nyheter

Viss ljusning i sikte för gränshandeln

Kiruna

Gruvdirektören om krisen: "Tiden har runnit ut"

Pajala

Bostadskrisen: Från gruvetablering till flyktingvåg

Nyheter

Kaunis Iron går starkt – trots corona

Visa fler