Vinnovas årliga sammanställning visar att Swerea Mefos är fortsatt framgångsrika inom europeisk forskning. Under 2016 var forskningsinstitutet dessutom största mottagare av EU:s forskningsmedel i Norrbotten.

– När det gäller de stora samhällsutmaningarna, som till exempel att minska koldioxidutsläppen, så ser vi stora fördelar i att samarbeta internationellt. EU:s finansiering ger möjlighet att testa och utvärdera nya lösningar som vi annars inte skulle kunna göra. Genom samarbete stärker vi vår kompetens ytterligare, något som är bra både för regionen och för svensk industri, säger Eva Sundin, vd.