Under fredagen hölls en nationell konferens om stadsbyggnad i Kiruna. Konferensen vände sig till professionellt verksamma inom stadsbyggande, som arkitekter och stadsutvecklare. På plats fanns även bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

– En del viktiga frågor handlar om arkitektur och design och att bygga hela samhällen och inte bara bostäder och kontor, utan att se det i ett helhetsperspektiv där vi sätter människan i centrum i större utsträckning, säger han.

De största utmaningarna för Kiruna kommun och LKAB:s del menar han är att bygga på ett attraktivt sätt så att människor känner att de vill bo där. Men för staten gäller det att hjälpa till så att inte bostäderna blir för dyra.

– Vi har redan försökt att ändra i reglerna för investeringsstöden för att underlätta, och det säger de att det funkar i Gällivare men här är det lite mer tveksamt. Jag vet att det är lite för dålig konkurrens på byggmarknaden i Kiruna än så länge, vi ska se vad vi kan göra om vi kan bidra till det. Det pågår en diskussion mellan regeringen och kommunerna och byggföretagen och se om vi kan få fler att vara med här på plats, säger Peter Eriksson.

Kirunabostäder har misslyckats flera gånger med upphandlingen för att bygga bostäder på skjutbaneområdet. Enligt Peter Eriksson är det är för få företag som kommer med anbud vilket trissar upp priserna. Byggruschen som pågår i hela landet är en bidragande orsak.

– Men en sak som jag tycker att man måste undersöka mer är om man kan få hit företag i större utsträckning från Finland till exempel, för där är det inte samma högtryck på byggmarknaden som det är i Sverige, så det skulle kunna vara en möjlighet tror jag, säger Peter Eriksson.

– Nu fick man ett andrum när LKAB skjuter upp planerna några år framåt och det kanske var bra i det här fallet. Vi behöver bygga upp mer kompetens och kanske få företag att etablera sig på plats i större utsträckning mer långsiktigt för att det ska vara möjligt att få en förändring.

Kommunalrådet Kristina Zakrisson (S) var nöjd med konferensen.

– Man pratar här om att man skulle kunna jobba med bygglov och detaljplan parallellt, det har vi gjort. Man pratar om att man behöver få länsstyrelsen att komma med tidigare i processen, det gör dom hos oss. Så att många av sakerna som man lyfter upp att så här borde det vara, så jobbar vi redan i Kiruna, säger hon.