Äldreomsorgen i Piteå har under vintern gjort en översyn avsjuksköterskeorganisationen. Ett antal förändringar är beslutade och en av dessa är att tillsätta en hälso- och sjukvårdschef.

– Det här gör vi för att få bättre styrning och ledning. Verksamhetsansvaret för hälso- och sjukvården flyttas från respektive enhetschef till hälso- och sjukvårdschefen, säger Helena Magnusson avdelningschef äldreomsorgen.

Karin Olofsson har lång erfarenhet inom socialtjänsten och tillträder sin nya tjänst under hösten.

– Jag tänker att jag ska göra det tillsammans med verksamhetschefer och sjuksköterskor för att vara det stöd som verksamheterna behöver i arbetet med att säkra kvalitén i hälso- och sjukvårdsfrågor, säger Karin Olofsson.