Tjänsten ska inte vara en funktion inom Lulebo utan upphandlas av en extern utförare. Dels kommer en extern funktion för mottagande av tips om oegentligheter upprättas och dels upprättar en funktion där relevanta tips utreds.

Till mottagningsfunktionen kan medarbetare eller andra personer anmäla om man msstänker allvarliga oegentligheter som mutor, bedrägerier, stöld eller liknande där någon gynnas av sin tjänsteställning. 

– Vi verkar i en utpekad riskbransch för korruption och syftet är att minska risken för oegentligheter och öka förtroendet både internt och externt, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson, Lulebos vd.