Innovationsrådet driver Norrbottens Medias interna förnyelsearbete med framgång och Norrbottens Media Kommunikation har satt sajten och tidningen Norrbottens affärer på kartan med bravur, samt gör även gratistidningen Extra.

Samhällsreportern Nils Johansson, som tillhör Norrbottens Medias digitala redaktion, blev klädsamt överraskad av utmärkelsen.

– Det kom som den berömda blixten från ovan. Det var fina ord och jag är glad och stolt över att få priset. Det är väldigt många duktiga medarbetare som gör sitt yttersta på redaktionen varje dag. Jag tycker också att vi levererar med hög kvalitet både på nätet och i papperstidningarna, säger han.

Artikelbild

| Tacktal. Innovationsrådet fick priset för Årets engagemang. Från vänster Nicklas Forsberg, Jessica Rosengren och Elin Sundqvist. Saknas gör Monika Strand.

Lite extra värdesatte han formuleringarna kring sitt publicistiska engagemang.

– Det är tuffa tider för journalistiken i dag. Allt färre ska ska göra allt mer. Tempot är högt och ibland är är det svårt att känna att det finns utrymme för journalistiska diskussioner. Vad ska vi skriva om? Vad är inte lämpligt? Det är viktigt att vi fortsätter prata om det, säger Nils Johansson.

Så här löd motiveringarna i respektive pris.

Årets innovation

Artikelbild

| Extra - här är vinnarna! Norrbottens Media kommunikation ligger bakom Norrbottens affärer och Extra. Övre raden Jimmy Landström, Therese Wiklund, Elin Emborg. Nedre raden Jessica Tervaniemi, Sabina Nilsson.

Motivering: Med ett säreget driv och skicklighet tycks Årets pristagare öppnat dörrar till en helt ny värld och förvandlat en redan stabil produkt till något nytt och eftertraktat såväl digitalt som i pappersform. Med finess, en dos kaxighet och utvecklad intern kommunikation har Årets pristagare fått Norrbottens affärer att bli en självklar del av Norrbottens näringsliv. Klicken rullar in och här vill företagen synas! Behöver vi säga mer? Årets pristagare är gänget med det lilla EXTRA!

Vinnare: Norrbottens Media Kommunikation (Jimmy Landström, Sabina Nilsson, Jessica Tervaniemi, Josefin Wiklund och Elin Emborg).

Artikelbild

| Redaktionella priset. Nils Johansson tog emot priset av redaktionschefen Lenitha Andersson Junkka.

Årets redaktionella pris

Motivering: Årets redaktionella pris går till en person med en vass penna och en enastående intervjuteknik. Med en aldrig sinande glöd tar hen sig an alla ämnen med samma entusiasm. Årets pristagare brinner för nyheter och har ett engagemang som sprider sig till medarbetare och skapar publicistiska diskussioner på redaktionen.

Vinnare: Nils Johansson.

Årets engagemang:

Motivering: Med ett stort intresse, nyfikenhet och stark vilja att utvecklas har årets pristagare i kategorin Årets engagemang tagit sig an sitt viktiga uppdrag. De har själv tagit initiativ till att ta sin uppgift till nästa nivå, ett initiativ som gynnar både innovationsarbetet i synnerhet, och företagets utveckling allmänhet. Gruppens starka engagemang och positiva energi sprider sig och hjälper företaget att ta nästa steg mot framtidens mediehus.

Vinnare: innovationsrådet (Elin Sundqvist, Nicklas Forsberg, Jessica Rosengren, Monika Strand).