Det är på Hällbacken, längs med Tallskogsgatan som de nya kedjehusen ska placeras. Kedjehusen kommer att placeras i grupper om sex hus i en lång rad. Det blir suterränghus med garage. På baksidan av husen blir det antingen balkonger eller uteplatser.

Tjänstemännen på miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att miljö- och byggnadsnämnden ska bevilja bygglov. Ett positivt beslut väntas på sammanträdet den 23 maj.