Initiativet March for Science kommer från USA där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap kommer till användning i samhället. Det handlar om att motverka faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter. Särskilt poängteras att vetenskapen inte känner några gränser, att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet, och att vetenskap berör alla människor.

Manifestationens värd är Angelica Edin och platsen är Gula Paviljongen, Storgatan, klockan 11.00 den 22 april.