Det skulle vara lönsamt för Norrbotten om invandrade akademiker får rätt jobb, enligt en ny forskningsrapport, beställd av Jusek.

3710 utrikesfödda med högskoleutbildning finns i Norrbotten i dag. Fördelas de tio miljarderna över landet skulle det innebära en förstärkning på 130 miljoner för Norrbotten, enligt rapporten.

– Rapporten visar tydligt att alla tjänar på att utrikesfödda akademiker får stöd i att få ett arbete som motsvarar deras utbildning. Inte minst de invandrade akademikerna, som får utnyttja sin potential. Kommunerna i Norrbotten kan både öka skatteintäkterna, frigöra enkla jobb och bidra till kompetensförsörjningen genom att satsa på invandrade akademiker, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.