I Norrbotten finns två företagsrådgivare som har till uppgift att stärka kontakterna med länets arbetsgivare. Genom att bland annat delta i olika företagarnätverk kan de bidra med sin expertkunskap inom arbetsmarknaden och samtidigt få bättre kunskap om vilka behov arbetsgivarna har.

Våren 2016 lanserade Arbetsförmedlingen den nya yrkesrollen företagsrådgivare för att öka och fördjupa servicen till arbetsgivarna utifrån de behov de har.

De första företagsrådgivarna anställdes i maj och i dag finns cirka 100 företagsrådgivare i landet. Totalt finns två företagsrådgivare i Norrbottens län, en i Luleå och en i Malmfälten. Ytterligare en företagsrådgivare kommer att anställas för området Södra Lappland.

– Vi vill synas och finnas med i externa nätverk för att kunna fånga upp signaler och behov från arbetsgivarna. Detta för att bättre och effektivare kunna matcha arbetssökande med de lediga tjänster som finns, och som kanske inte alltid annonseras. Förhoppningen är att vi också kan bidra med att skapa naturliga mötesplatser för våra kundgrupper, säger Monica Barck Flygare, företagsrådgivare i Luleå.

Långsiktiga relationer viktiga

En viktig del i arbetet som företagsrådgivare är att driva arbetet med att skapa långsiktiga relationer med arbetsgivare som behöver rekrytera. Det innebär också att vara tillgänglig för rådgivning till det lokala näringslivet.

– Målsättningen är att arbetsgivarna kommer att se Arbetsförmedlingen som ett självklart val när de ska rekrytera, och att vi utifrån långsiktiga relationer kan ge de den bästa servicen som motsvarar just deras behov, säger Monica Barck Flygare.

I början av året har företagsrådgivarna bland annat deltagit i arbetet med att intervjua företag i Luleåområdet inför prognosen om arbetsmarknaden det kommande året. Det har gett värdefulla arbetsgivarkontakter.

– Det som ofta framkommer i intervjuerna är att det har blivit allt svårare för arbetsgivare att rekrytera. Jag är övertygad om att vi kommer att ha en viktig roll för att ge stöd till arbetsgivarna för att hitta kompetent personal. Till exempel genom att upptäcka behov av arbetsmarknadsutbildning eller andra insatser som kan stärka den sökande mot arbetsgivarnas behov, säger Monica Barck Flygare.