Han har ingen aning om att hans beteende inspirerar och sprider glädje. Han har med sitt oförtröttliga joggande visat att det går att springa året om oavsett väder och flashig utrustning. Han har tagit bort mina inre ursäkter och fått mig att tänka ”jamen kan han så kan väl jag”. I vårt hem har han blivit en kändis som går under namnet ”den grå mannen”.

I intervjuer är det vanligt att få frågan om vem som är din förebild. Inte helt enkelt kan jag tycka. För hur många personer är genombra i allt? Jag tycker att vi i stället ska inspireras av vissa beteenden hos en person eller hur någon agerat i en speciell situation. Det synsättet bryter ned förebildsidealet till något vi kan ha större nytta av. För ett enskilt beteende kan vi härma. Vi kan helt enkelt låna ett beteende och göra som vi tror att förebilden skulle ha gjort eller tänkt. Det hjälper oss att prova ett nytt beteende och våga när vi inte har nog med mod själva. Tänk att du leker lite. Har du inte provat så kommer du förvånas över att det går rätt lätt. ”Hmm”, hör jag någon kommentera, ska man verkligen låtsas vara något eller någon man inte är? Nä. Det tycker jag inte. Du ska låna ett beteende för att testa om det är verktyg som efter träning kan passa även i din verktygslåda.

Kan vi se på förebilder på det här sättet blir vi av med de ouppnåeliga hjälte- eller helgon idealen som omgärdar förebilder. Det gör det också lättare att ge respons på det du uppskattar. Berätta att du inspirerats av beteendet och tala om att du provat det. Jag lovar att det kommer att sprida glädje och synliggöra en styrka hos den som får höra det. Så här enkelt kan det vara:

”Snart är det min tur, min tur att kliva fram och ställa mig framför femtio personer och berätta vem jag är och vad jag jobbar med och att man kan boka sig hos mig om man har funderingar kring sina försäkringar. Det liksom rinner ett nervöst hav runt i mig och jag tänker att jag kanske går och dör en liten stund! MEN då plötsligt tänker jag – jag är Cecilia för en stund, Cecilia är ju inte rädd för dessa hundra ögon, hon skulle ju bara gå upp där på lilla scenen lika enkelt som att bre en smörgås med smör. Så då kan jag med det! Och jag överlevde. Tack för lånet Cecilia!”

Ofta är det en persons styrkor vi inspireras av, men det är inte alltid individen själv ser det som en styrka. Vi har en tendens att tro att det som vi är bra på eller har fallenhet för kommer lika lätt för andra. Jag har i coaching mött chefer som sett sin största styrka som en svaghet. Det hade aldrig förefallit dem att det kunde vara en styrka. Ta reda på vilka dina styrkor är. Nyttja dem i fler situationer och i högre grad. Gör du det kommer du automatiskt låta andra få använda sina styrkor. Tron att vi måste vara världsbäst på allt skapar medelmåtta.

Nästa gång jag hör min familj ropa ”nu kommer den grå mannen!”, så kanske jag springer ut och haffar honom. Berättar vad han betytt. Och om du som läser det här är den grå mannen; tack!