Den 25-27 april presenterar Luleåföretag Compodium marknadens säkraste digitala vårdrum på Vitalis, Nordens största e-hälsomässa I Göteborg.

– Vi är både stolta och ödmjuka för förtroendet. Avtalet, som är på drygt 8 miljoner, är ett viktigt steg i vår tillväxt och satsning på att utveckla den svenska och europeiska hälso- och sjukvården. Att vi dessutom konkurrerade ut jättar som Cygate och Tele2 i upphandlingen är förstås en extra fjäder i hatten för oss, säger Compodiums vd Bengt Grahn i ett pressmeddelande.

Thord Berglund, tjänsteansvarig på Inera om avtalet:

Artikelbild

| Compodium växer snabbt. Amit Walia i London och Martijn Voorhoeve i Haag är nya säljare med lång erfarenhet från den europeiska videokonferens- och telekombranschen.

– Nu ska vi tillsammans med Compodium gå ut och informera alla landsting, regioner och kommuner, som har möjlighet att använda ramavtalet för Video- och distansmötestjänsten. Tjänsten kan till exempel användas för att effektivisera samordnad vårdplanering, utöka möjligheterna till förbättrad vård i hemmet och för att kunna erbjuda patienter en jämlik vård – oavsett tid och plats, säger Berglund.

Compodium har i mer än 20 år levererat videomöten till kunder inom sjukvården, försvaret, stora företag och organisationer. Under 2016 tog man in nya delägare och cirka 15 miljoner kronor i nytt kapital från privata investerare och Norrlandsfonden. Omsättningen ökade från nio till sexton miljoner. Budget för 2017 är 25 miljoner kronor.

– År 2020 ska vi omsätta 100 miljoner. Det nya avtalet med Inera är en bra plattform för vår snabba utveckling, där vi har många stora kunder på ingång. Vi har samtidigt fördubblat antalet anställda, både med duktiga säljare och tekniker. Nu är vi 18 medarbetare och har kontor i Luleå, Stockholm, Göteborg, London, Haag och North Carolina i USA. Nästa år är vi nog 25, berättar Bengt Grahn.

Två av de nya säljarna, som ska koncentrera sig på EMEA-marknaden (Europa, Mellanöstern och Afrika), är Amit Walia i London och Martiijn Voorhoeve i Haag. Båda har lång erfarenhet från den europeiska videokonferens- och telekombranschen.

– Compodium har en unik tjänst i marknadens säkraste digitala vård- och mötesrum, med BankID och högsta möjliga kryptering. Våra kunder kan enkelt ansluta sig till ett videomöte, oavsett plats och vilket system de använder. Tjänsten fungerar också utmärkt i mobilen, surfplatta eller PC/Mac. Här ser vi stora tillväxtmöjligheter internationellt, säger Amit Walia och Martijn Voorhoeve.

Via det nya avtalet med Inera, har Compodium även i fortsättningen driftsansvaret för videoinfrastrukturen på Sjunet – ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät, särskilt framtaget och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har garanterad tillgänglighet och Compodiums videokonferenser används bland annat för operationer i realtid.

Compodiums virtuella sjukvårdstjänst, med modern kamerateknik och direktsänd video, har ett flertal gånger använts för operationer på distans, både vid Ersta sjukhus och Huddinge sjukhus.

– Vår medicintekniska utrustning är navet i operationssalen. Via Compodiums videotjänst kan man i realtid dela allt som sker kring patienten, på ett enkelt, effektivt och säkert sätt, säger Mattias Hyvönen, Olympus Sverige AB.

Stefan Carlens, verksamhetschef för kirurgkliniken på Ersta sjukhus i Stockholm:

– Tekniken innebär att vi nu kan erbjuda ett större antal deltagare att ta del av live-sända operationer som inte varit möjligt tidigare. Ur utbildningssynpunkt är det oslagbart.