Det är Novus som på uppdrag av Ikano Bank gjort undersökningen inför DI:s Gasell den 27 april i Luleå. Totalt har 1 484 företagare med en omsättning mellan 10-100 miljoner blivit intervjuade.

– Den vanligaste anledningen till att svenska företag går i konkurs är inte att det går dåligt för företagen, utan bristande likviditet, menar Ikano Banks chef för företagstjänster Patrik Axsäter i ett pressmeddelande.

Vanligaste skälet till bristande likviditet uppger de flesta företagen är att man har en säsongsbetonad verksamhet. På frågan om vilka hinder som man ser för expansion svarade de flesta att det handlade om olika former av personalproblem.

Undersökningen visar också att många företag får vänta längre och längre på betalningen av sina fakturor. Fyra av tio säger att jämfört med för ett år sedan så får de betalt mellan 30-90 dagar senare och sex av tio uppger att de får betalt mellan 1-29 dagar senare idag jämfört med för ett år sedan.

– Det här är ett problem som vi känner till från undersökningar som både regeringen samt Företagarna och Intrum Justitia gjort, säger Patrik Axsäter.

– Det ställer förstås till det för små- och medelstora företag som exporterar eller levererar till storföretagen. Förslaget om en 30 dagars standard som de båda organisationerna presenterat skulle förstås gynna alla. Men kan bli svårt att tillämpa för företag som exporterar till länder med längre snittider än Sverige.

Regeringen gav i januari ett ultimatum till näringslivet att inom sex månader nå en frivillig lösning för att förkorta de allt längre betaltiderna, annars väntar lagstiftning. Enligt Dagens Industri bröt dock förhandlingarna mellan förbunden inom Svenskt Näringsliv samman innan påsk.