Vi har tidigare berättat om storsatsningen. Svevind, som haft finansieringsproblem, har sålt projektet till en riktig jättekoncern – med stora finansiella muskler och förmåga att fortsatt driva projektet i hamn – General Electric och Green Investment Group.

De äger nu Markbygden ett AB, har själva satsat tre miljarder kronor och ordnat finansieringen med ytterligare fem miljarder kronor.

179 vindkraftverk ska byggas och med sina 650 megawatt förväntas Markbygden ett bli Europas största enskilda landbaserade vindkraftspark.

Artikelbild

| Nya partners. Lotta Ljungqvist från GE, Markbygden ett AB, och Kristina Falk från Svevind har ett projekt ihop. Ett gigantiskt projekt.

Om det ville företagen berätta för markägare, ekonomiska föreningar och intresserade bybor i största allmänhet. Och kallelsen hade gett resultat, det var knökfullt i byagården i Roknäs.

– Vi är väldigt glada över att få vara med i det här projektet med förnyelsebar energi, sa Lotta Ljundqvist, president i General Electric, som tillsammans med Conor McManus företrädde ägarna.

Ljungqvist sade sig vara beredd på kritiska frågor om buller och liknande, men fick sedan knappt en enda sådan fråga.

Hon berättade att arbetet med infrastrukturen, vägar och liknande, redan är igång och att företaget räknar med att 40 vindkraftverk ska finnas på plats i slutet av 2018 och alla 179 i slutet av 2019.

Artikelbild

| Nöjda. De nya ägarna i General Electric, här representerade av Lotta Ljungqvist och Conor McManus, var märkbart nöjda.

– De låga elpriserna är en utmaning, men vi ser positivt på framtiden, menade Ljungqvist, som också berättade att man tecknat avtal med ett dotterbolag till Norsk Hydro, som ska köpa merparten av den producerade vindkraftselen.

– Det här är ett långsiktigt projekt, vi räknar med drift i minst 20 år och en hel del arbetstillfällen kommer att skapas, sa hon.

Artikelbild

| Fullsatt. Informationsmötet lockade många intresserade och det var fullsatt i Roknäs byagård.

Enligt Ljungqvist kommer 500 jobb att initieras under uppbyggnadsfasen och sedan ett 25-tal under driftperioden med service och underhåll.

Från Markbygden ett AB och Svevind, som fortsatt är engagerade även om projektet sålts, sade man sig under mötet vilja kommunicera med allmänheten och informera så mycket det bara går, att minimera påverkan på exempelvis jakt, skoterkörning och bärplockning sades också vara en av målsättningarna. Något som jaktledaren Niklas Kanhagen och jägaren Rune Renberg särskilt välkomnade.

Artikelbild

| Egen modell. Sjuårige Alvin Sundqvist fick en egen modell av ett vindkraftverk av arrangören. Här i mamma Viktorias knä.

– Vi har inga ekonomiska intressen i det här, vi vill bara veta vad som händer med våra jaktmarker, sa Kanhagen.

Och de församlade åhörarna var märkbart nöjda. Knappt en enda kritisk fråga ställdes och informationen att 6,7 miljoner kronor ska delas ut årligen under driftperioden gillades särskilt.