53 medarbetare på Vardias privatkontor i Luleå blir av med jobbet när verksamheten flyttas till Gjensidiges kontor i Malmö. Samtidigt flyttas även den del av Gjensidiges skadeverksamhet som idag finns i Luleå. Det påverkar 10 medarbetare, så totalt tappar 63 personer i Luleå jobbet. Framöver kommer skadeverksamheten att samlas på Gjensidiges kontor i Malmö och Stockholm.

Bakgrunden till beslutet är att man hoppas vinna på centralisering.

– Genom att slå samman kontoren kan vi bli effektivare, förenkla verksamheten och även dra nytta av de funktioner inom Gjensidiges övriga affärsområden som finns på plats i Malmö. Detta är ett led i att skapa kritisk massa och stordriftsfördelar inom centerverksamheten för Privat, säger Martin Jeppsson, privatmarknadschef på Gjensidige Sverige.

Jeppsson säger att han själv fanns på plats i Luleå under gårdagen för att lämna beskedet.

– Beskedet kom som en chock för många och många blev berörda, vilket jag har full förståelse för. Det var ett tufft besked att lämna, säger han.

Enligt Jeppsson har planen, sedan Gjensidiges förvärv av Vardia för ett år sedan , varit att överföra medarbetare från Vardia till Gjensidige, men beslutet om att samlokalisera för att hitta stordriftsfördelar har kommit senare.

– Vi hoppas kunna erbjuda alla nya tjänster i Malmö men det är inte förhandlat med facket än. Vi kommer även att erbjuda flytthjälp, men nej, alla kommer nog inte att flytta med. Vi vill att medarbetarna ska få det bra och kommer att erbjuda amställningsstöd via Arbetslivsresurs till de som tackar nej till Malmö, säger Jeppsson.

Han tror inte att flytten kommer att ha någon betydelse för kunderna, då de flesta kontakter sker via telefon och digitalt.

– Men om det finns ärenden som man måste komma in på ett kontor för kan man göra det på det kontor som blir kvar, säger Jeppsson.