Tanken var att den nya säljutbildningen skulle starta hösten 2017 och vara klara före jul. Därefter skulle en ny dra igång nu i januari. Mikael Arndt, ägare av Sales Academy, och Anders Åberg, JOBBiNORR, berättade om planerna på en företagsfrukost i Luleå i april i fjol. Men än lyser utbildningen med sin frånvaro i Luleå.

– Ungdomar som är intresserade av utbildningen finns det gott om. Men det vi saknar är stöd från företag, kommun eller andra aktörer. Vi saknar företagspartners helt enkelt. Det krävs att någon på plats i Luleå tar tag i det för att det ska gå att genomföra, säger Mikael Arndt och fortsätter:

– Sales Academy har satsat i Stockholm och Marbella, Spanien, och nu finns planer på att öppna i Göteborg och Malmö. Men vi är trots allt fortsatt intresserade av att komma till Luleå – om intresset finns bland de lokala aktörerna.

Anders Åberg berättar att omkring hundra elever anmält intresse för att påbörja utbildningen.

– Vi får stämma av inför nästa termin om det är andra förutsättningar då i Norrbotten, säger han.