Butikerna Sporthus 1 och Jakthus 1 i Kiruna lägger ner. Butikerna drivs av bolaget Svenska Wip startades i slutet av 80-talet. I ett pressmeddelande skriver Göran Uusitalo, vd, att bolagets huvudlager drabbades av en brand i december 2016.

Enligt Uusitalo förstördes varor till ett värde av ungefär 16 miljoner i branden och han skriver att försäkringsbolaget som försäkrat bolaget ännu inte betalat ut någon ersättning. Bolaget väckte talan gentemot försäkringsbolaget, processen är enligt bolaget krävande, det drar ut på tiden och är nu föremål för prövning i hovrätten.

"Svenska Wips styrelse har mot bakgrund av utebliven försäkringsersättning och därtill en segdragen krävande process, beslutat att lägga ner och avveckla butikerna för att stärka upp

bolagets likvida situation."

Uusitalo skriver också: "Bolaget har en stark balansräkning och äger ett antal fastigheter så någon risk för konkurs föreligger inte."