Jan-Eric Nilsson, professor i transportekonomi på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, var en av författarna till en artikel om Malmbanans optimering som skrevs för 20 år sedan.

Men det hela testades aldrig i praktiken.

Nilsson står bakom en ansökan till Vinnova för att testa metoden, som går ut på att effektivera trafiken på Malmbanan som i dag sköts manuellt av Trafikverket som får in önskemålen av tågoperatörerna. Det skriver nyteknik.se.

Artikelbild

| Generaldirektören. Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör var på plats under Logistikdag Norr 2017 i Kulturens hus 1 november.

Vinnova har nu beslutat att tilldela två miljoner kronor till projektet, där även LKAB, Trafikverket, Rise Sics, SJ, IBM och Järnvägsbranschens samverkansförbund ingår.

Sträckan som valts ut är Malmbanan mellan Kiruna och Narvik i Norge. Den är cirka 15 mil lång, elektrifierad och enkelspårig. Fem, sex olika trafiktyper trafikerar sträckan. Malmtåg förstås, men också persontrafik och godståg lastade med fisk.

– Kan du få in fler tåg på den bana som redan finns kan du spara mycket pengar genom att senarelägga en utbyggnad, säger Jan-Eric Nilsson.

Det har pratats om dubbelspår på Malmbanan, men det avfärade Trafikverkets generaldirektör, Lena Erixon, för Norrbottens Affärer i transportplanen 2018–2029 när hon besökte Luleå den 1 november.

– Vi har inte lagt in det i det här förslaget. Vi har sagt att vi fortsätter med att trimma och öka bärigheten av Malmbanan. Så småningom så kommer det att behövas ytterligare kapacitet. Men i de ramar vi haft har vi inte sett möjligheten att lägga in dubbelspår i det här förslaget, sa Lena Erixon på Logistikdag Norr på Kulturens Hus.

Uppgiften som ska lösas är extremt matematiskt komplex. Optimeringsmetoden som används kallas lagrange-relaxering (se faktaruta), skriver nyteknik.se.

– Det uppstår väldigt många möjliga möten. Man baxnar när man tänker på det. Det är anmärkningsvärt hur snabbt det växer. Klarar vi bara av att lösa optimeringen av enkelspårsbanor är det ingen match att optimera även dubbelspår, säger Jan-Eric Nilsson till sajten.