Den 28 000 kvadratmeter stora serverhallen på Porsön är idag omringad av ett staket som sträcker sig runt företagstomten. Nu vill Facebook utöka inringningen med en mur.

– Det hela handlar om att det varit ett tillfälligt staket under byggnadsperioden, nu ska man ersätta med samma permanenta lösning som man har på alla sina andra datacenter runt om i världen, säger Therese Sidevärn från Meramedia som sköter Facebooks kommunikation i Luleå.

Muren ska vara ungefär en meter hög och ovanpå den ska ett ungefär två meter högt stängsel finnas.

Eftersom det handlar om att anlägga en mur så måste de ansöka om bygglov hos kommunen. Madelene Rova är bygglovshandläggaren som hanterar ärendet.

– Staket eller stängsel får resas hur man vill inne på egen fastighet, men mur är bygglovspliktigt, säger hon.

Deras bygglovsansökan för muren skickades in 2 juni i år och enligt Madelene Rova borde ett beslut komma i veckan.

– Information har varit ut till grannarna redan och det har inte kommit in några synpunkter än så länge. Så inget pekar väl på några problem.

Efter ett eventuellt bygglovsgodkännande har grannar, eller andra personer som bedöms kunna bli störda av muren, tre veckor på sig att överklaga beslutet. Sedan är det fritt fram för Facebooks mur.

Talespersonen Therese Sidevärn känner ingen oro för att det skulle kunna dra ut på tiden, men skulle det komma en överklagan så är det bara att hantera det enligt processen.

Däremot säger hon att hon inte kan kommentera om någon tidsplan.