Under måndagen meddelades beslutet om skärpta amorteringskrav från Finansinspektionens styrelse. FI föreslår ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter, det vill säga stora bolån i förhållande till inkomsten. Syftet med regleringen är att öka de svenska hushållens motståndskraft mot makroekonomiska störningar.

Det nya skärpta amorteringskravet innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst före skatt ska amortera minst en procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver redan befintliga amorteringsregler som infördes förra året för att reglera hushållens skuldsättning. Med nya bolån avses lån som lämnas mot säkerhet i en bostad i Sverige efter att de föreslagna föreskrifterna börjat gälla.

– Styrelsen har i full enighet fattat beslut att gå vidare med det nya skärpta amorteringskravet, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

– Syftet är att förebygga och dämpa risker, säger han.

Efter år av kraftiga uppgångar i hushållens skulder bedöms att riskerna i Sverige är betydande. Liknande åtgärder har genomförts i andra länder, länder som kännetecknas av att ha liknande problem.

– Det handlar om att hantera hushåll med störst skulder i relation till sin inkomst, säger Erik Thedéen.

Bostadspriserna har stigit kraftigt vilket innebär förhöjda risker i ekonomin, menar Henrik Braconier, chefsekonom FI. De nya åtgärderna syftar till att bygga motståndskraft i hushåll, framför allt högt belånade hushåll. Det är snarare skuldsättningen än bostadspriserna som FI nu försöker vidta åtgärder mot.

– Hög tillväxt och låga eller negativa räntor är en miljö där skulder växer väldigt snabbt och en miljö där vi som myndighet måste verka. Det här unika läget kommer inte att vara för evigt, förr eller senare kommer räntorna att börja stiga, säger Henrik Braconier.

– Vi måste se till att den svenska ekonomin är rustad för ett läge där saker ser tuffare ut.

Ett skärpt amorteringskrav kommer framförallt att innebära tre saker, enligt FI.

– Bolånetagare kommer välja att låna mindre än vad de annars skulle ha gjort, för att undvika det nya kravet. För det andra kommer man genom att amortera snabbare minska sin skuld och därmed bli mindre sårbar. Det tredje är att bostadspriserna kommer att stiga något mindre än vad de annars skulle ha gjort, säger Henrik Braconier.

De hushåll som drabbas mest av de nya skärpta kraven är enligt FI framför allt högt belånade hushåll, hushåll med goda inkomster, hushåll med personer mellan 25 och 45 år, hushåll i storstäderna och hushåll med endast en inkomst.

Efter beslut i Finansinspektionens styrelse överlämnas förslaget nu till regeringen för godkännande. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.