1 mars 2018 är datumet som satts för de nya amorteringskraven. Diskussionen kring förslaget har varit intensiv in i det sista, men vid lunchtid i dag meddelas alltså beslutet.

I korthet innebär kraven att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst före skatt ska amortera en procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Och detta gäller utöver redan befintliga amroteringsregler. "Syftetet med regleringen är att öka de svenska hushållens motståndskraft mot makroekonomiska störningar", skrev Finansinspektionen i ett pressmeddelande i somras.

Vi återkommer med mer information.