Under 2016 publicerade Norrbotten 779 offentliga upphandlingar, detta enligt en undersökning från Visma. Det innebär att en ökning med två procent kan ses det senaste året. Trots det halkar länet ner från sin fjärde plats till en tolfte plats i Vismas Upphandlingsbarometer. Enligt undersökningen finns ett bra upphandlingsklimat hos de län som publicerar flest antal upphandlingar per invånare. Det ska också finnas många anbudsgivare och få upphandlingar ska överprövas.

Norrbotten hamnar däremot i topp när det gäller en annan kategori. I länet publicerades 311 upphandlingar per 100 000 invånare och hamnar därför på första plats.

I Upphandlingsbarometerns topp hamnar Jämtland följt av Kronoberg som stannar kvar på en andra plats. Totalt publicerades 18 483 upphandlingar i Sverige 2016 där värdet uppskattas till cirka 600 miljarder kronor.