Magnus Nordlund är försäljningschef på norska Gjensidige Forsikrings Luleåkontor.

– Tidigare var det så att Vardia har jobbat inom två affärsområdet, ett privat och ett företag. Företagssidan har man flyttat över till Gjensidige sedan en tid tillbaka. Det finns två kontor som ursprungligen tillhörde Vardia, ett på Skeppsbrogatan och ett på Storgatan. På Storgatan är alla anställda av Gjensidige sedan en tid tillbaka. Vi har ur den aspekten ingenting med Vardia att göra, säger Magnus Nordlund.

Så du sitter på kontoret på Storgatan?

– Precis, jag jobbar för försäljningschef för det vi kallar Företag Direkt inom Gjensidige.

När flyttade man över företagssidan?

– Det var kring sommartid.

Om privatsidan nu ska stängas ner i Luleå, vore det inte naturligt att flytta över det till er på Gjensidige också?

– Det där har jag ingen aning om och kan inte uttala mig om.

Hur många är det på privatsidan idag?

– Det vet jag faktiskt inte. Det har blivit av naturliga skäl så att fokus är på det vi gör och det vi jobbar med.

Så ni har ingen koppling till dem nu?

– I dagsläget nej.

Hur många är ni där du är nu?

– Vi är 23 personer.

Du vet inget mer om ni ska bli involverade kring Vardia?

– Jag kan inte svara på något om Vardia eftersom jag inte vet något. För oss är det precis som vanligt, vi har våra målbilder vi jobbar efter och vår vision vi ska följa, säger Magnus Nordlund.