Enligt Mikaela Bergenius, forskare på SLU:s havsfiskelaboratorium, så har beståndet av siklöja i Bottenviken minskat. Hon tror inte på någon förbättring i närtid och anser att det behövs omfattande neddragningar av fångsterna. En minskning på mellan 30 och 71 procent rekommenderas och helst då den senare siffran.

De senaste tre åren har yrkesfisket med trål tagit upp cirka 1 500 ton siklöja i Bottenviken per år. Enligt yrkesfiskaren Magnus Persson var 2015 toppåret då närmare 1 600 ton fångades, men i år verkar fångsterna bli lägre.

– Nu är det ju tre veckor kvar, men jag räknar med en 30-procentig minskning och det ligger inom det spann som SLU rekommenderar. Forskarna önskar ännu större minskning, men det är nog att ta i. Det är svårt att göra forskare nöjda, säger Magnus Persson.

Artikelbild

| Guld. Den oansenliga siklöjan bär på havets guld i form av den åtråvärda rommen.

När PT når honom är han ute och partrålar med sin bror Krister.

– Vi fiskar med två båtar. Sedan är det fyra båtar från Kalix som trålar här i Piteå just nu.

Ser du den konkurrensen som ett problem?

– Nej, det är fritt att fiska längs hela Norrbottenskusten. I fjol var det samma sak. Dessutom fiskar Roland Karlsson från Piteå från en av Kalixbåtarna, säger Magnus Persson.

Artikelbild

Är det mindre löja som forskarna säger?

– Ja, det är mindre än normalt, men det anade vi redan innan löjfisket startade. Löjfisket har alltid fluktuererat och jag är säker på att det beror på den kalla sommaren. Bäst löjfiske blir det om vintrarna är kalla och somrarna varma. Blir det en lyckad lek så blir det mycket fisk.

Artikelbild

Siklöjan är en liten fisk, men att den generellt är mindre i storlek i år håller inte Magnus Persson med om.

– Dessutom tror jag inte att siklöjans bestånd är hotat på sikt. Fisket är inte på topp varje år.

Artikelbild

Löjfisket, och försäljningen av Kalixlöjrom, är en viktig del av inkomsten för kustfiskarna i Norrbotten. I år har 35 fiskare tillstånd att tråla efter löjan. Ingvar Lerdin, ordförande för Norrbottens kustfiskares producentorganisation, tror också att minskningen blir 30-procentig, men han hävdar att det är sälen som är den stora boven.

– Visst äter sälen mycket löja, men den finns ju även goda år. Min huvudtes är att vädret spelar en större roll, säger Magnus Persson.

Artikelbild

I fjol kostade ett kilo löjrom cirka 900 kronor, men i år blir den dyrare.

– Priset har redan stigit med 300 kronor och jag tror att det kommer att stiga mer än så.