I Luleå fanns år 2015 drygt 2 400 förvärvsarbetande inom byggsektorn, av dem var 300 kvinnor. Inom transport och magasinering var den totala siffran 1 500, varav 370 utgjordes av kvinnor. Inom båda branscherna upplever man i dag brist på arbetskraft samtidigt som det sker relativt stora pensionsavgångar.

På torsdag arrangerar Arbetsförmedlingen en informationsträff för kvinnor på Vetenskapens hus. Syftet är att visa vilka möjligheter till jobb som finns i branscherna.

– Det är förtvivlat få kvinnor i de här branscherna. På träffen har vi med yrkesverksamma kvinnor som berättar om att man inte behöver vara Hulken, och att det inte är riktigt så karg och hård miljö som man kan förledas att tro, säger arbetsförmedlare Greger Lundbäck.