Bostadsmarknaden har redan mattats av och förslaget har därmed spelat ut sin roll, anser Fastighetsmäklarförbundet. Detta efter Finansinspektionens förslag om skärpta amorteringskrav som presenterades under måndagen.

– Fastighetsmäklarna, som är den grupp som har mest kontakt med bostadskonsumenter, tror på en fortsatt nedgång framåt. Att i det läget föreslå skärpt amorteringskrav är olyckligt och riskerar att leda till sämre utveckling för svensk ekonomi. Dessutom börjar vi kanske först nu se konsekvenserna av de tidigare genomförda amorteringskraven, vilket gör det olyckligt att komma med nya åtstramningar så tätt inpå, säger Carolina Stegman, vd på Fastighetsmäklarförbundet.

Fastighetsmäklarförbundet bedömer att det skärpta amorteringskravet försämrar för svenska hushållens ekonomi och boendesituation.

– Förslaget slår hårt mot utsatta grupper som man istället bör underlätta för, exempelvis förstagångsköpare som redan kämpar hårt för att ta sig in på bostadsmarknaden samt mot äldre som behöver anpassa sitt boende utifrån sina förändrade behov, säger Carolina Stegman.

Fastighetsmäklarna i Luleå håller med till viss del, men är inte särskilt oroliga.

– Det som är negativt är att det är en osäkerhet på bostadsmarknaden just nu. Det är en fallande tendens på marknaden redan, framförallt i storstäderna. Bankerna är redan mer restriktriva när det gäller att låna ut pengarna. Det här kan stoppa upp rörligheten på bostadsmarknaden. Just hur det här kravet faller ut återstår att se, först måste det antas. Men det blir en större osäkerhet och tveksamhet på marknaden fram tills det är klart, säger Daniel Johansson från Svensk Fastighetsförmedling.

Han menar dock att kravet inte skulle slå särskilt hårt räknat på snittvillan i Luleå kommun.

– Så länge man köper och säljer på samma marknad är mellanskillnaderna desamma, säger Daniel Johansson.

Lars-Åke Källhammer på Husman Hagberg är inte alls orolig och menar att Luleå är starkt.

– Jag har varit med i 40 år och prisstigningen här har varit någonstans mellan 6-15 procent i alla år, trots kriser till höger och vänster. Så matematiskt påverkar det inte oss här. Däremot finns det alltid en mental påverkan. Förändringar påverkar alla åtminstone kortsiktigt eftersom det blir oroligt. Man tror det är värre än vad det är innan man sätter sig in i besluten och tar reda på vad det innebär. Det kan få en viss kortsiktigt psykologisk effekt om det går igenom, vilket jag inte tror att det gör, säger han.

Han menar att det finns en sundhet i att amortera, men att det måste vara lagom.

– Jag tycker synd om stockholmarna. Jag tror i princip inte att någon norrbottning kommer drabbas av det där. De lånebehoven finns sällan här, att man lånar mer än 4,5 gånger inkomsten. Sedan är jag ytterst tveksam till att det ska gå igenom. Nu har banken flexibilitet, här skulle det bli mer låst och så vill inte banken ha det, säger Lars-Åke Källhammer.