Avtalet innebär att Luleåföretaget Emaintenance365 ska leverera beslutsstöd till LKAB Malmtrafik. Företaget har utvecklat ett analysverktyg som genom avancerade analyser av data från järnvägsvagnar och lok kan ge förslag på underhållsåtgärder i det förebyggande underhållsarbetet.

– Vi är mycket stolta och glada över att LKAB har valt oss som leverantör. LKAB är världsledande när det gäller att använda sig av nya och avancerade teknologier i sin verksamhet, och den typ av beslutstödstjänster som vi levererar är tämligen unika, säger Bengt Jonsson, vd på eMaintenance365 AB.