Novus har i uppdrag av Fortum gjort en undersökning om elbilsmarknaden.

Elbilarna blir allt mer populära och åtta av tio ser laddabara bilar som det mest hållbara alternativet vid bilköp.

– Intresset för elbilar är stort och de kommer att vara avgörande när vi ställer om våra städer till att bli mer klimatneutrala. Elbilarna får allt längre räckvidd och Fortum satsar nu på att bygga ut laddstationer för den standard som är på väg där en bil kan laddas för 25 mils körning på tio minuter. När laddtiden för elbilar kortas och räckvidden ökar kommer antagligen intresset för elbilar öka ytterligare, säger Sofia Kjellqvist, produktansvarig för hemladdning på Fortums elhandelsbolag.

Samtidigt så visar undersökningen en osäkerhet bland många om laddningsmöjligheter. 35 procent av de som är tveksamma till ett elbilsköp i undersökningen anger att osäkerhet om laddningsmöjligheter är en viktig anledning. Det är lika många som de som anger att osäkerhet kring elbilens räckvidd gör dem tveksamma till elbilen. Hälften anger också att tillgången till laddmöjlighet kan påverka deras val av bostad.

– Osäkerhet kring laddinfrastrukturen har seglat upp som en viktig anledning att avvakta och den behöver tas på allvar och både vår bedömning och undersökningsresultaten pekar på att mycket av det är kopplat till behovet av att kunna ladda hemma och på jobbet. Det är även helt nödvändigt för att få bästa miljöeffekt av laddbybrider. Fastighetsägare och ansvariga för planering av parkeringar i nya stadsdelar och bostadsområden spelar med andra ord en avgörande roll för omställningen till laddbara fordon genom att investeria i en utbyggnad av laddinfrastruktur, säger Sofia Kjellqvist.