Nu har det gått ett år sedan de nya reglerna infördes. Tanken var att reformen skulle leda till mer jämställda löner. För de företag som faktiskt genomförde en lönekartläggning under året ledde det mycket riktigt till konkreta åtgärder i en majoritet av fallen.

Lönegapet mellan kvinnor och män är fortsatt stort. Sedan 1 januari 2017 är det därför lag på att alla arbetsgivare ska genomföra en årlig lönekartläggning och analys. Men efter ett år med de nya bestämmelserna i diskrimineringslagen visar det sig att långt ifrån alla företag följer regelverket. I oktober var det knappt sex av tio företag som hade genomfört eller planerade att genomföra en lönekartläggning under året. Det visar en ny rapport från Unionen.

– Lönekartläggningen är ett viktigt verktyg för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Därför är det oroande att så många arbetsgivare inte prioriterar det arbetet, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar att lönekartläggningarna och analyserna gör stor skillnad. I mer än hälften av fallen ledde arbetet med lönekartläggning och analys till konkreta resultat och åtgärder. Oftast handlade det om att justera upp kvinnors löner.

Rapporten visar även att det inte bara är i lönekartläggningarna och analyserna som arbetet för jämställda löner brister. Inte ens hälften av de svarande menade att det fanns tydliga kriterier för lönesättning på deras arbetsplats.

– Det är otroligt viktigt att det finns tydliga kriterier för lönesättning på en arbetsplats. Det gör att de anställda vet vad som krävs om de vill höja sin lön och att arbetsgivarna kan vara transparenta och konsekventa i sin lönesättning, säger Martin Linder.